ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 71
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-08-24
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 374/2 w obrębie 1 Skwierzyna
Lp: 72
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-08-20
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa na działce oznaczonej nr ewid. 108 w Trzebiszewie
Lp: 73
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-08-17
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości oznaczonej nr ewid. 242/3 w obrębie 3 Skwierzyna
Lp: 74
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-08-17
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 63 w Murzynowie
Lp: 75
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-08-12
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości oznaczonej nr ewid. 345/13 w obrębie 2 Skwierzyna
Lp: 76
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-08-11
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 242/3 w obrębie 3 Skwierzyna
Lp: 77
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-07-30
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usunięcie drzew z terenu nieruchomości oznaczonej nr ewid. 308/3 w obrębie 2 Skwierzyna
Lp: 78
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-07-30
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości oznaczonej nr ewid. 162/1 w Świniarach
Lp: 79
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-07-30
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usunięcie drzew z terenu nieruchomości oznaczonej nr ewid. 116 w Krobielewku
Lp: 80
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-07-27
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości oznaczonej nr ewid. 308/3 w obrębie 2 Skwierzyna

Nawigacja między stronami listy informacji