ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 81
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-07-27
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usunięcie drzewa zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 420 w obrębie Trzebiszewo
Lp: 82
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-07-24
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usuniecie drzew i krzewów zlokalizowanych na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 2476/4 w Krobielewku
Lp: 83
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-07-20
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z nieruchomości oznaczonej nr ewid. 162/1 w Świniarach
Lp: 84
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-07-14
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości oznaczonej nr ewid. 116 w Krobielewku
Lp: 85
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-06-30
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości oznaczonej nr ewid. 420 w Trzebiszewie
Lp: 86
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-06-25
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości oznaczonej nr ewid. 2476/4 w Krobielewku
Lp: 87
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-06-10
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usunięcie drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewid. 297/39 w obrębie 3 Skwierzyna
Lp: 88
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-06-10
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usunięcie drzewa na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 9 w Nowym Dworze
Lp: 89
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-06-09
Zakres przedmiotowy
umorzenie postępowania
Lp: 90
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-06-02
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości oznaczonej nr ewid. 297/39 w obrębie 3 Skwierzyna

Nawigacja między stronami listy informacji