ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 67510
Organizacja 54586
Regulamin 36351
Statut 14050
Rada Miejska 46083
Komisje stałe Rady Miejskiej 16326
Plan pracy Rady 27778
Protokoły z sesji 212723
Interpelacje i zapytania 128008
Dyżury radnych, przyjmowanie skarg i wniosków 17141
Stanowiska, oświadczenia, apele 19173
Imienne wykazy głosowań 27474
Transmisja i archiwum sesji 8606
Jednostki Organizacyjne Gminy 28932
Instytucje kultury 18739
Kluby Dziecięce 18433

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Stanu Cywilnego 30897
Meldunki i Dowody Osobiste 697
Zamówienia publiczne 803690
Aktualne 812062
W toku 555205
Wyniki 668283
Archiwalne 663609
Wyniki innych postępowań 558181
Ogłoszenia 70734
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 15852
Ogłoszenia o pracy 155467
Aktualne 67772
W toku 64048
Wyniki 241255
Konkursy i nabory 63592
Akty prawne 33920
Projekty uchwał Rady Miejskiej 296856
Uchwały Rady Miejskiej 1456881
Zarządzenia Burmistrza 1239877
2021 7948
2020 26368
2019 83313
2018 117472
2017 134542
2016 125758
2015 152385
2014 168363
2013 139413
Obwieszczenia 383224
Interpretacje prawa podatkowego 2851
2015 6368
2018-2023 563
Petycje 30235
Nieruchomości - przetargi 35083
2022 2373
2021 14372
2020 19541
2019 25122
2018 36921
2017 46703
2016 37450
2015 56364
2014 55207
2013 45124
Podatki, opłaty i druki do pobrania 59916
Alkohole 16414
Dowody Osobiste 10925
Działalność gospodarcza 7111
Gospodarstwo rolne 8727
Informacja publiczna 9154
Lokale socjalne i komunalne 40478
Meldunki 13680
Nieruchomości i zagospodarowanie przestrzenne 25378
Oświadczenia majątkowe 8482
Opłaty targowe 4074
2017 3955
2016 4297
2015 6462
2014 5382
2013 8343
Ochrona Środowiska 21645
Organizacje pozarządowe 22039
Podatek od nieruchomości 60686
Podatek leśny 29689
Podatek od środków transportowych 34304
Podatek rolny 41887
Podatek akcyzowy 11832
Pracownicy młodociani - dofinansowanie 15383
USC 37523
Kontrola obowiązku nauki 292
Rejestr informacji o środowisku 324144
Informacje o środowisku i jego ochronie 518
Gospodarka komunalna 8682
Gospodarka odpadami 48313
Program Ochrony Środowiska 5247
Informacja o jakości wody na terenie Gminy Skwierzyna 5076
Badania wody 2022 98
Badania wody 2021 641
Badania wody 2020 2414
Badania wody 2019 12583
Badania wody 2018 3595
Azbest 8082
2017 8772
2018 4673
2019 3422
2020 897
2021 289
Administrowanie Cmentarzem Komunalnym 2148
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 5181
Bezdomne zwierzęta 9651
Rolnictwo i Łowiectwo 19500
Wycinka drzew 6592
Program Opieki nad Zabytkami 6917
Gminna Ewidencja Zabytków 5928
Zbiorniki bezodpływowe 5223
Fundusz Sołecki 911
2020 371
2021 449
Pliki do pobrania 448
Kadencje sołtysów 527
Oświadczenia majątkowe 926017
Budżet 12378
2013 22285
2014 32763
2015 20483
2016 20223
2017 9560
2018 15002
2019 7015
2020 9117
2021 2067
2022 825
Podstawowe kwoty dotacji 13094
Ogłoszenia 94286
Mienie komunalne 31688
Sprawozdania budżetowe 10622
2012 0
2013 44939
2014 39259
2015 33473
2016 25701
2017 20016
2018 15235
2019 9172
2020 5011
2021 1366
Organizacje pozarządowe 280405
Dokumenty do pobrania 334
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Archiwum BIP 0
Wybory 16627
Samorządowe 151245
2019 - wybory ponowne 19768
2018 63492
2014 133753
Parlamentarne 31144
Parlament Europejski 37898
2019 16810
2014 21908
Prezydenckie 34028
2020 18978
2015 7971
Referendum 33138
Sejm i Senat 22225
Zgromadzenia publiczne 11861
Nadchodzące zgromadzenia 2007
Imprezy masowe 3251
Sprawozdania finansowe 2164
2018 6466
2019 1251
2020 668
Spisy powszechne 841
SPIS ROLNY 2020 2074
Raport o stanie gminy 1812
2018 2240
2019 1036
2020 578
Narodowy Spis Powszechny 2815

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3766297
Redakcja biuletynu 7894
Mapa serwisu 8169
Statystyki 7388
Kanały RSS 6326
Kontakt 33028
Deklaracja dostępności 1777
RODO 10771
Raport o stanie zapewnienia dostępności 769
Dostępność 83
« powrót do poprzedniej strony