ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Skwierzynie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 53647
Organizacja 36919
Regulamin 26291
Statut 10937
Rada Miejska 34763
Komisje stałe Rady Miejskiej 11454
Plan pracy Rady 17920
Protokoły z sesji 123510
Interpelacje i zapytania 76663
Dyżury radnych, przyjęcia interesantów 12242
Stanowiska, oświadczenia, apele 13166
Imienne wykazy głosowań 7141
Transmisja i archiwum sesji 2904
Jednostki Organizacyjne Gminy 21898
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie 0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skwierzynie 0
Skwierzyński Ośrodek Kultury 0
Szkoła Podstawowa w Murzynowie 0
Zespół Edukacyjny w Skwierzynie 0
Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendler 0
Zespół Szkół Technicznych w Skwierzynie 0
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Skwierzynie 0
Instytucje kultury 13646
Klub Dziecięcy 13366

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 488570
Aktualne 506332
W toku 302083
Wyniki 401881
Archiwalne 388162
Wyniki innych postępowań 309109
Ogłoszenia 53184
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 6853
Ogłoszenia o pracy 99928
Aktualne 42834
W toku 40736
Wyniki 145756
Konkursy i nabory 45522
Akty prawne 27474
Projekty uchwał Rady Miejskiej 174173
Uchwały Rady Miejskiej 822472
Zarządzenia Burmistrza 843667
2019 2345
2018 10253
2017 10817
2016 14644
2015 16274
2014 19016
2013 20040
Obwieszczenia 194314
Interpretacje prawa podatkowego 2131
2015 4020
2018-2023 208
Petycje 6842
Rejestr informacji o środowisku 210356
Gospodarka komunalna 5780
Gospodarka odpadami 26507
Program Ochrony Środowiska 3366
Azbest 5224
2019 706
2018 1906
2017 4168
Informacja o jakości wody na terenie Gminy Skwierzyna 3070
Badania wody 2019 3547
Badania wody 2018 1323
Administrowanie Cmentarzem Komunalnym 1358
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 3492
Bezdomne zwierzęta 4130
Rolnictwo i Łowiectwo 6469
Wycinka drzew 3992
Program Opieki nad Zabytkami 3886
Gminna Ewidencja Zabytków 3751
Zbiorniki bezodpływowe 1563
Oświadczenia majątkowe 578368
Budżet 9997
2013 17087
2014 24104
2015 14741
2016 13342
2017 6236
2018 8093
2019 2608
2020 1372
Podstawowe kwoty dotacji 6056
Mienie komunalne 21566
Ogłoszenia 52843
Sprawozdania budżetowe 7783
2012 0
2013 33401
2014 27054
2015 21288
2016 15423
2017 10865
2018 6287
2019 1658
Organizacje pozarządowe 136959
Dokumenty do pobrania 124
Nieruchomości - przetargi 23539
2020 552
2019 11265
2018 19685
2017 28939
2016 24680
2015 39636
2014 38648
2013 34618
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Archiwum BIP 0
Wybory 14279
Samorządowe 115233
2019 - wybory ponowne 8503
2018 30147
2014 53946
Parlamentarne 21021
Parlament Europejski 33328
2019 6458
2014 7290
Prezydenckie 28082
2020 14
2015 34
Referendum 22457
Sejm i Senat 5438
Podatki, opłaty i druki do pobrania 38265
Alkohole 10915
Dowód Osobisty 6137
Działalność gospodarcza 5853
Gospodarstwo rolne 6446
Informacja publiczna 6833
Lokale socjalne i komunalne 21392
Meldunki 8556
Nieruchomości i zagospodarowanie przestrzenne 12272
Oświadczenia majątkowe 6806
Opłaty targowe 3235
2017 2505
2016 2802
2015 4689
2014 3642
2013 6593
Ochrona Środowiska 13233
Organizacje pozarządowe 11457
Podatek od nieruchomości 34720
Podatek leśny 17973
Podatek od środków transportowych 19421
Podatek rolny 24872
Podatek akcyzowy 7546
Pracownicy młodociani - dofinansowanie 9902
USC 17156
Zgromadzenia publiczne 8025
Nadchodzące zgromadzenia 1392
Imprezy masowe 805
Sprawozdania finansowe 582
2018 2021
Raport o stanie gminy 463
2018 685

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2068337
Redakcja biuletynu 6294
Mapa serwisu 6173
Statystyki 5957
Kanały RSS 4927
Kontakt 22891
RODO 4762
« powrót do poprzedniej strony