ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 70213
Organizacja 59817
Regulamin 38726
Statut 15000
Rada Miejska 49076
Komisje stałe Rady Miejskiej 17600
Plan pracy Rady 29851
Protokoły z sesji 233169
Interpelacje i zapytania 139209
Dyżury radnych, przyjmowanie skarg i wniosków 18492
Stanowiska, oświadczenia, apele 20691
Imienne wykazy głosowań 34506
Transmisja i archiwum sesji 10723
Jednostki Organizacyjne Gminy 30784
Instytucje kultury 20137
Kluby Dziecięce 19821

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacja o preferencyjnej sprzedaży węgla 315
Urząd Stanu Cywilnego 43160
Meldunki i Dowody Osobiste 6268
Zamówienia publiczne 880068
Aktualne 881833
W toku 613430
Wyniki 733229
Archiwalne 727047
Wyniki innych postępowań 613209
Ogłoszenia 75325
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 18778
Ogłoszenia o pracy 168626
Aktualne 73742
W toku 69825
Wyniki 262800
Konkursy i nabory 67209
Akty prawne 35498
Projekty uchwał Rady Miejskiej 325145
Uchwały Rady Miejskiej 1593511
Zarządzenia Burmistrza 1290473
2021 23933
2020 38944
2019 102815
2018 138365
2017 159058
2016 149059
2015 179798
2014 196543
2013 162926
Obwieszczenia 432088
Interpretacje prawa podatkowego 3016
2015 6885
2018-2023 640
Petycje 38598
Nieruchomości - przetargi 37999
2022 9935
2021 17134
2020 22114
2019 27887
2018 40558
2017 50014
2016 39892
2015 59703
2014 58517
2013 47484
Podatki, opłaty i druki do pobrania 65914
Alkohole 17857
Dowody Osobiste 12853
Działalność gospodarcza 7257
Gospodarstwo rolne 9180
Informacja publiczna 9673
Lokale socjalne i komunalne 45518
Meldunki 15092
Nieruchomości i zagospodarowanie przestrzenne 28482
Oświadczenia majątkowe 8881
Opłaty targowe 4294
2017 4298
2016 4572
2015 6879
2014 5740
2013 8744
Ochrona Środowiska 24323
Organizacje pozarządowe 24386
Podatek od nieruchomości 66097
Podatek leśny 32771
Podatek od środków transportowych 38010
Podatek rolny 45705
Podatek akcyzowy 12951
Pracownicy młodociani - dofinansowanie 16723
USC 43006
Kontrola obowiązku nauki 593
Rejestr informacji o środowisku 352659
Informacje o środowisku i jego ochronie 3396
Gospodarka komunalna 9241
Gospodarka odpadami 52960
Program Ochrony Środowiska 5895
Informacja o jakości wody na terenie Gminy Skwierzyna 5692
Badania wody 2022 515
Badania wody 2021 1071
Badania wody 2020 3059
Badania wody 2019 14512
Badania wody 2018 4112
Azbest 8809
2017 9746
2018 5316
2019 4073
2020 1303
2021 779
2022 53
Administrowanie Cmentarzem Komunalnym 2474
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 5675
Bezdomne zwierzęta 10963
Rolnictwo i Łowiectwo 22794
Wycinka drzew 7199
Program Opieki nad Zabytkami 7813
Gminna Ewidencja Zabytków 6550
Zbiorniki bezodpływowe 6249
Fundusz Sołecki 1672
2020 613
2021 686
Pliki do pobrania 711
Kadencje sołtysów 933
Oświadczenia majątkowe 1006268
Budżet 12870
2013 23299
2014 34508
2015 21586
2016 21481
2017 10159
2018 16173
2019 7872
2020 10443
2021 2826
2022 2070
Podstawowe kwoty dotacji 15311
Ogłoszenia 103989
Mienie komunalne 34548
Sprawozdania budżetowe 11377
2012 0
2013 47376
2014 41729
2015 35860
2016 27616
2017 21693
2018 17226
2019 10573
2020 6894
2021 2650
2022 944
Organizacje pozarządowe 307823
Dokumenty do pobrania 367
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Archiwum BIP 0
Wybory 17099
Samorządowe 155460
2022 - wybory uzupełniające 2053
2019 - wybory ponowne 21836
2018 70155
2014 149095
Parlamentarne 33078
Parlament Europejski 38510
2019 18726
2014 24543
Prezydenckie 35036
2020 23442
2015 9847
Referendum 35379
Sejm i Senat 25474
Zgromadzenia publiczne 12824
Nadchodzące zgromadzenia 2142
Imprezy masowe 3963
Sprawozdania finansowe 2496
2018 7345
2019 1664
2020 1244
2021 388
Spisy powszechne 1052
SPIS ROLNY 2020 2792
Raport o stanie gminy 2275
2018 2600
2019 1329
2020 1039
2021 321
Narodowy Spis Powszechny 4186
Sprawozdania podległych jednostek 825

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 4247254
Redakcja biuletynu 8363
Mapa serwisu 8808
Statystyki 7660
Kanały RSS 6720
Kontakt 35758
Deklaracja dostępności 2588
RODO 12164
Raport o stanie zapewnienia dostępności 1406
Dostępność 556
« powrót do poprzedniej strony