ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 68694
Organizacja 57116
Regulamin 37343
Statut 14473
Rada Miejska 47441
Komisje stałe Rady Miejskiej 16915
Plan pracy Rady 28665
Protokoły z sesji 222060
Interpelacje i zapytania 132741
Dyżury radnych, przyjmowanie skarg i wniosków 17680
Stanowiska, oświadczenia, apele 19872
Imienne wykazy głosowań 30789
Transmisja i archiwum sesji 9647
Jednostki Organizacyjne Gminy 29758
Instytucje kultury 19396
Kluby Dziecięce 19093

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Stanu Cywilnego 36348
Meldunki i Dowody Osobiste 2891
Zamówienia publiczne 839955
Aktualne 843145
W toku 582449
Wyniki 699377
Archiwalne 693400
Wyniki innych postępowań 582678
Ogłoszenia 72576
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 17045
Ogłoszenia o pracy 161374
Aktualne 70424
W toku 66760
Wyniki 251435
Konkursy i nabory 65183
Akty prawne 34583
Projekty uchwał Rady Miejskiej 308495
Uchwały Rady Miejskiej 1520035
Zarządzenia Burmistrza 1258788
2021 15258
2020 32293
2019 92306
2018 127108
2017 145755
2016 136874
2015 165403
2014 181272
2013 150125
Obwieszczenia 405867
Interpretacje prawa podatkowego 2920
2015 6586
2018-2023 593
Petycje 33989
Nieruchomości - przetargi 36383
2022 5884
2021 15710
2020 20694
2019 26286
2018 38561
2017 48172
2016 38590
2015 57865
2014 56736
2013 46001
Podatki, opłaty i druki do pobrania 62464
Alkohole 17079
Dowody Osobiste 11807
Działalność gospodarcza 7160
Gospodarstwo rolne 8917
Informacja publiczna 9376
Lokale socjalne i komunalne 42745
Meldunki 14356
Nieruchomości i zagospodarowanie przestrzenne 26809
Oświadczenia majątkowe 8663
Opłaty targowe 4158
2017 4080
2016 4398
2015 6622
2014 5526
2013 8487
Ochrona Środowiska 22749
Organizacje pozarządowe 23090
Podatek od nieruchomości 63158
Podatek leśny 31131
Podatek od środków transportowych 36087
Podatek rolny 43673
Podatek akcyzowy 12271
Pracownicy młodociani - dofinansowanie 15942
USC 40158
Kontrola obowiązku nauki 419
Rejestr informacji o środowisku 336849
Informacje o środowisku i jego ochronie 1488
Gospodarka komunalna 8943
Gospodarka odpadami 50559
Program Ochrony Środowiska 5534
Informacja o jakości wody na terenie Gminy Skwierzyna 5360
Badania wody 2022 271
Badania wody 2021 800
Badania wody 2020 2705
Badania wody 2019 13369
Badania wody 2018 3809
Azbest 8436
2017 9187
2018 4927
2019 3654
2020 1060
2021 471
Administrowanie Cmentarzem Komunalnym 2243
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 5404
Bezdomne zwierzęta 10211
Rolnictwo i Łowiectwo 20976
Wycinka drzew 6867
Program Opieki nad Zabytkami 7331
Gminna Ewidencja Zabytków 6197
Zbiorniki bezodpływowe 5682
Fundusz Sołecki 1280
2020 474
2021 554
Pliki do pobrania 556
Kadencje sołtysów 701
Oświadczenia majątkowe 964684
Budżet 12617
2013 22687
2014 33517
2015 20987
2016 20796
2017 9830
2018 15514
2019 7411
2020 9685
2021 2412
2022 1427
Podstawowe kwoty dotacji 14148
Ogłoszenia 98356
Mienie komunalne 32917
Sprawozdania budżetowe 10966
2012 0
2013 45991
2014 40324
2015 34546
2016 26520
2017 20751
2018 16057
2019 9782
2020 5950
2021 2067
2022 477
Organizacje pozarządowe 294443
Dokumenty do pobrania 350
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Archiwum BIP 0
Wybory 16809
Samorządowe 152940
2022 - wybory uzupełniające 160
2019 - wybory ponowne 20597
2018 66301
2014 141148
Parlamentarne 31931
Parlament Europejski 38141
2019 17628
2014 23073
Prezydenckie 34498
2020 21033
2015 8855
Referendum 34092
Sejm i Senat 23588
Zgromadzenia publiczne 12328
Nadchodzące zgromadzenia 2059
Imprezy masowe 3586
Sprawozdania finansowe 2320
2018 6858
2019 1416
2020 946
2021 166
Spisy powszechne 937
SPIS ROLNY 2020 2400
Raport o stanie gminy 2081
2018 2388
2019 1157
2020 737
2021 172
Narodowy Spis Powszechny 3441
Sprawozdania podległych jednostek 348

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3993296
Redakcja biuletynu 8117
Mapa serwisu 8467
Statystyki 7502
Kanały RSS 6504
Kontakt 34181
Deklaracja dostępności 2123
RODO 11349
Raport o stanie zapewnienia dostępności 1060
Dostępność 286
« powrót do poprzedniej strony