ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 71301
Organizacja 61532
Regulamin 39585
Statut 15298
Rada Miejska 50306
Komisje stałe Rady Miejskiej 17955
Plan pracy Rady 30660
Protokoły z sesji 241068
Interpelacje i zapytania 143537
Dyżury radnych, przyjmowanie skarg i wniosków 18945
Stanowiska, oświadczenia, apele 21193
Imienne wykazy głosowań 37702
Transmisja i archiwum sesji 11355
Jednostki Organizacyjne Gminy 31492
Instytucje kultury 20554
Kluby Dziecięce 20321

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacja o preferencyjnej sprzedaży węgla 750
Urząd Stanu Cywilnego 48261
Meldunki i Dowody Osobiste 9198
Zamówienia publiczne 914951
Aktualne 915049
W toku 641744
Wyniki 763360
Archiwalne 758507
Wyniki innych postępowań 640371
Ogłoszenia 77659
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 20390
Ogłoszenia o pracy 174359
Aktualne 76546
W toku 72522
Wyniki 272909
Konkursy i nabory 68778
Akty prawne 36427
Projekty uchwał Rady Miejskiej 339534
Uchwały Rady Miejskiej 1659285
Zarządzenia Burmistrza 1320520
2022 2329
2021 31707
2020 44834
2019 112049
2018 147619
2017 169250
2016 156802
2015 188974
2014 205795
2013 170899
Obwieszczenia 455614
Interpretacje prawa podatkowego 3094
2015 7090
2018-2023 684
Petycje 42334
Nieruchomości - przetargi 39232
2023 1382
2022 13016
2021 18035
2020 23135
2019 28976
2018 42190
2017 51426
2016 40930
2015 61039
2013 48386
2014 60023
Podatki, opłaty i druki do pobrania 68515
Alkohole 18428
Dowody Osobiste 13950
Działalność gospodarcza 7350
Gospodarstwo rolne 9383
Informacja publiczna 9900
Lokale socjalne i komunalne 48058
Meldunki 15959
Nieruchomości i zagospodarowanie przestrzenne 29763
Oświadczenia majątkowe 9050
Opłaty targowe 4377
2017 4410
2016 4712
2015 7027
2014 5873
2013 8878
Ochrona Środowiska 25139
Organizacje pozarządowe 25351
Podatek od nieruchomości 68784
Podatek leśny 34189
Podatek od środków transportowych 39742
Podatek rolny 47750
Podatek akcyzowy 13391
Pracownicy młodociani - dofinansowanie 17203
USC 45044
Kontrola obowiązku nauki 739
Rejestr informacji o środowisku 363217
Informacje o środowisku i jego ochronie 4955
Gospodarka komunalna 9497
Gospodarka odpadami 54974
Program Ochrony Środowiska 6198
Informacja o jakości wody na terenie Gminy Skwierzyna 5994
Badania wody 2023 81
Badania wody 2022 697
Badania wody 2021 1287
Badania wody 2020 3275
Badania wody 2019 15174
Badania wody 2018 4260
Azbest 9129
2017 10167
2018 5554
2019 4359
2020 1467
2021 963
2022 183
2023 91
Administrowanie Cmentarzem Komunalnym 2657
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 5867
Bezdomne zwierzęta 11606
Rolnictwo i Łowiectwo 24259
Wycinka drzew 7443
Program Opieki nad Zabytkami 8207
Gminna Ewidencja Zabytków 6768
Zbiorniki bezodpływowe 6529
Fundusz Sołecki 1887
2023 44
2022 42
2021 795
2020 722
Pliki do pobrania 835
Kadencje sołtysów 1103
Oświadczenia majątkowe 1043128
Budżet 13136
2013 23648
2014 35200
2015 22021
2016 21976
2017 10388
2018 16688
2019 8218
2020 11025
2021 3112
2022 2507
2023 227
Podstawowe kwoty dotacji 16176
Ogłoszenia 108501
Mienie komunalne 35591
Sprawozdania budżetowe 11670
2012 0
2013 48243
2014 42755
2015 36811
2016 28354
2017 22354
2018 17941
2019 11111
2020 7469
2021 3078
2022 1297
Organizacje pozarządowe 318171
Dokumenty do pobrania 389
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Archiwum BIP 0
Wybory 17226
Samorządowe 157742
2022 - wybory uzupełniające 2882
2019 - wybory ponowne 22786
2018 72816
2014 155575
Parlamentarne 33967
Parlament Europejski 38824
2019 19562
2014 25703
Prezydenckie 35446
2020 25205
2015 10627
Referendum 36243
Sejm i Senat 26849
Zgromadzenia publiczne 13147
Nadchodzące zgromadzenia 2202
Imprezy masowe 4176
Sprawozdania finansowe 2646
2018 7652
2019 1812
2020 1391
2021 520
Spisy powszechne 1126
SPIS ROLNY 2020 3029
Raport o stanie gminy 2365
2018 2733
2019 1442
2020 1154
2021 434
Narodowy Spis Powszechny 4746
Sprawozdania podległych jednostek 1245

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 4430722
Redakcja biuletynu 8521
Mapa serwisu 8910
Statystyki 7771
Kanały RSS 6832
Kontakt 36935
Deklaracja dostępności 2849
RODO 12694
Raport o stanie zapewnienia dostępności 1644
Dostępność 752
« powrót do poprzedniej strony