Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Skwierzynie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 54801
Organizacja 38109
Regulamin 27086
Statut 11174
Rada Miejska 35523
Komisje stałe Rady Miejskiej 11842
Plan pracy Rady 18657
Protokoły z sesji 130788
Interpelacje i zapytania 81016
Dyżury radnych, przyjęcia interesantów 12650
Stanowiska, oświadczenia, apele 13705
Imienne wykazy głosowań 8530
Transmisja i archiwum sesji 3254
Jednostki Organizacyjne Gminy 22457
Instytucje kultury 14037
Klub Dziecięcy 13791

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 511430
Aktualne 527501
W toku 318955
Wyniki 418960
Archiwalne 406976
Wyniki innych postępowań 326039
Ogłoszenia 54559
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 7570
Ogłoszenia o pracy 102912
Aktualne 44137
W toku 42129
Wyniki 151918
Konkursy i nabory 46980
Akty prawne 27861
Projekty uchwał Rady Miejskiej 183427
Uchwały Rady Miejskiej 867584
Zarządzenia Burmistrza 881816
2019 5812
2018 16203
2017 16918
2016 20772
2015 21646
2014 27121
2013 29581
Obwieszczenia 206893
Interpretacje prawa podatkowego 2169
2015 4239
2018-2023 231
Petycje 7976
Rejestr informacji o środowisku 217296
Gospodarka komunalna 6040
Gospodarka odpadami 28256
Program Ochrony Środowiska 3495
Azbest 5470
2019 942
2018 2117
2017 4458
Informacja o jakości wody na terenie Gminy Skwierzyna 3226
Badania wody 2020 69
Badania wody 2019 4218
Badania wody 2018 1504
Administrowanie Cmentarzem Komunalnym 1399
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 3628
Bezdomne zwierzęta 4519
Rolnictwo i Łowiectwo 7499
Wycinka drzew 4221
Program Opieki nad Zabytkami 4087
Gminna Ewidencja Zabytków 3883
Zbiorniki bezodpływowe 1858
Oświadczenia majątkowe 605293
Budżet 10202
2013 17529
2014 24903
2015 15241
2016 13932
2017 6520
2018 8751
2019 2996
2020 1870
Podstawowe kwoty dotacji 6569
Mienie komunalne 22377
Ogłoszenia 55899
Sprawozdania budżetowe 7944
2012 0
2013 34345
2014 28026
2015 22282
2016 16355
2017 11662
2018 7071
2019 1998
Organizacje pozarządowe 143000
Dokumenty do pobrania 149
Nieruchomości - przetargi 24218
2020 1361
2019 12552
2018 21025
2017 30453
2016 25702
2015 40888
2014 39927
2013 35457
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Archiwum BIP 0
Wybory 14479
Samorządowe 118945
2019 - wybory ponowne 9514
2018 32847
2014 59882
Parlamentarne 21816
Parlament Europejski 33756
2019 7446
2014 8547
Prezydenckie 28638
2020 67
2015 226
Referendum 23360
Sejm i Senat 6828
Podatki, opłaty i druki do pobrania 39695
Alkohole 11283
Dowód Osobisty 6408
Działalność gospodarcza 5971
Gospodarstwo rolne 6629
Informacja publiczna 7009
Lokale socjalne i komunalne 22634
Meldunki 8809
Nieruchomości i zagospodarowanie przestrzenne 12856
Oświadczenia majątkowe 6954
Opłaty targowe 3286
2017 2609
2016 2917
2015 4841
2014 3757
2013 6747
Ochrona Środowiska 13856
Organizacje pozarządowe 12187
Podatek od nieruchomości 36818
Podatek leśny 18857
Podatek od środków transportowych 20548
Podatek rolny 26276
Podatek akcyzowy 7882
Pracownicy młodociani - dofinansowanie 10346
USC 17723
Zgromadzenia publiczne 8342
Nadchodzące zgromadzenia 1430
Imprezy masowe 1021
Sprawozdania finansowe 686
2018 2417
Raport o stanie gminy 516
2018 838

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2201664
Redakcja biuletynu 6379
Mapa serwisu 6291
Statystyki 6031
Kanały RSS 5008
Kontakt 23519
RODO 5257