Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Skwierzynie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 56313
Organizacja 39726
Regulamin 28218
Statut 11481
Rada Miejska 36645
Komisje stałe Rady Miejskiej 12388
Plan pracy Rady 19777
Protokoły z sesji 141396
Interpelacje i zapytania 86887
Dyżury radnych, przyjęcia interesantów 13213
Stanowiska, oświadczenia, apele 14444
Imienne wykazy głosowań 10460
Transmisja i archiwum sesji 3787
Jednostki Organizacyjne Gminy 23190
Instytucje kultury 14577
Klub Dziecięcy 14475

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 540973
Aktualne 557307
W toku 343011
Wyniki 444078
Archiwalne 435287
Wyniki innych postępowań 350212
Ogłoszenia 56544
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 8325
Ogłoszenia o pracy 106122
Aktualne 45918
W toku 43859
Wyniki 159515
Konkursy i nabory 49051
Akty prawne 28350
Projekty uchwał Rady Miejskiej 195354
Uchwały Rady Miejskiej 932422
Zarządzenia Burmistrza 935809
2019 11940
2018 28054
2017 29002
2016 31861
2015 34830
2014 42743
2013 42191
Obwieszczenia 226229
Interpretacje prawa podatkowego 2236
2015 4478
2018-2023 271
Petycje 9669
Rejestr informacji o środowisku 228188
Gospodarka komunalna 6401
Gospodarka odpadami 30864
Program Ochrony Środowiska 3710
Azbest 5811
2019 1272
2018 2412
2017 4935
Informacja o jakości wody na terenie Gminy Skwierzyna 3456
Badania wody 2020 215
Badania wody 2019 5286
Badania wody 2018 1771
Administrowanie Cmentarzem Komunalnym 1484
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 3823
Bezdomne zwierzęta 5086
Rolnictwo i Łowiectwo 9001
Wycinka drzew 4546
Program Opieki nad Zabytkami 4424
Gminna Ewidencja Zabytków 4092
Zbiorniki bezodpływowe 2239
Oświadczenia majątkowe 637349
Budżet 10409
2013 18173
2014 25954
2015 15983
2016 14746
2017 6939
2018 9682
2019 3585
2020 2856
Podstawowe kwoty dotacji 7248
Mienie komunalne 23565
Ogłoszenia 60327
Sprawozdania budżetowe 8161
2012 0
2013 35780
2014 29519
2015 23756
2016 17572
2017 12751
2018 8157
2019 2797
2020 104
Organizacje pozarządowe 151957
Dokumenty do pobrania 164
Nieruchomości - przetargi 25100
2020 3028
2019 14394
2018 23178
2017 32536
2016 27301
2015 43093
2014 42081
2013 36778
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Archiwum BIP 0
Wybory 14734
Samorządowe 123589
2019 - wybory ponowne 11040
2018 37073
2014 69505
Parlamentarne 22984
Parlament Europejski 34363
2019 8742
2014 10275
Prezydenckie 29478
2020 927
2015 884
Referendum 24672
Sejm i Senat 8939
Podatki, opłaty i druki do pobrania 41863
Alkohole 11781
Dowód Osobisty 6841
Działalność gospodarcza 6127
Gospodarstwo rolne 6861
Informacja publiczna 7269
Lokale socjalne i komunalne 24190
Meldunki 9206
Nieruchomości i zagospodarowanie przestrzenne 14066
Oświadczenia majątkowe 7124
Opłaty targowe 3371
2017 2768
2016 3100
2015 5030
2014 3918
2013 6942
Ochrona Środowiska 14772
Organizacje pozarządowe 13243
Podatek od nieruchomości 39410
Podatek leśny 20069
Podatek od środków transportowych 22053
Podatek rolny 28151
Podatek akcyzowy 8285
Pracownicy młodociani - dofinansowanie 10914
USC 18693
Zgromadzenia publiczne 8695
Nadchodzące zgromadzenia 1501
Imprezy masowe 1254
Sprawozdania finansowe 845
2018 2937
Raport o stanie gminy 623
2018 1038
2019 11

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2362367
Redakcja biuletynu 6530
Mapa serwisu 6427
Statystyki 6131
Kanały RSS 5166
Kontakt 24610
RODO 5893