ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 69232
Organizacja 58128
Regulamin 37828
Statut 14646
Rada Miejska 48019
Komisje stałe Rady Miejskiej 17157
Plan pracy Rady 29098
Protokoły z sesji 226268
Interpelacje i zapytania 135016
Dyżury radnych, przyjmowanie skarg i wniosków 17966
Stanowiska, oświadczenia, apele 20138
Imienne wykazy głosowań 32113
Transmisja i archiwum sesji 10059
Jednostki Organizacyjne Gminy 30155
Instytucje kultury 19673
Kluby Dziecięce 19382

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Stanu Cywilnego 38401
Meldunki i Dowody Osobiste 3863
Zamówienia publiczne 853236
Aktualne 855365
W toku 592373
Wyniki 710502
Archiwalne 704338
Wyniki innych postępowań 591759
Ogłoszenia 73487
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 17567
Ogłoszenia o pracy 163429
Aktualne 71415
W toku 67677
Wyniki 255064
Konkursy i nabory 65884
Akty prawne 34827
Projekty uchwał Rady Miejskiej 312529
Uchwały Rady Miejskiej 1539440
Zarządzenia Burmistrza 1266546
2021 17699
2020 34329
2019 95393
2018 130232
2017 149492
2016 141364
2015 170489
2014 186149
2013 153762
Obwieszczenia 413378
Interpretacje prawa podatkowego 2941
2015 6674
2018-2023 602
Petycje 35307
Nieruchomości - przetargi 36932
2022 7595
2021 16274
2020 21163
2019 26795
2018 39187
2017 48839
2016 39000
2015 58519
2014 57382
2013 46545
Podatki, opłaty i druki do pobrania 63500
Alkohole 17352
Dowody Osobiste 12155
Działalność gospodarcza 7193
Gospodarstwo rolne 9008
Informacja publiczna 9470
Lokale socjalne i komunalne 43599
Meldunki 14626
Nieruchomości i zagospodarowanie przestrzenne 27361
Oświadczenia majątkowe 8721
Opłaty targowe 4197
2017 4132
2016 4446
2015 6690
2014 5584
2013 8570
Ochrona Środowiska 23218
Organizacje pozarządowe 23478
Podatek od nieruchomości 64138
Podatek leśny 31726
Podatek od środków transportowych 36820
Podatek rolny 44524
Podatek akcyzowy 12537
Pracownicy młodociani - dofinansowanie 16175
USC 41089
Kontrola obowiązku nauki 481
Rejestr informacji o środowisku 341781
Informacje o środowisku i jego ochronie 2137
Gospodarka komunalna 9028
Gospodarka odpadami 51201
Program Ochrony Środowiska 5662
Informacja o jakości wody na terenie Gminy Skwierzyna 5446
Badania wody 2022 350
Badania wody 2021 860
Badania wody 2020 2792
Badania wody 2019 13656
Badania wody 2018 3888
Azbest 8566
2017 9332
2018 5031
2019 3744
2020 1131
2021 564
Administrowanie Cmentarzem Komunalnym 2293
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 5487
Bezdomne zwierzęta 10490
Rolnictwo i Łowiectwo 21476
Wycinka drzew 6977
Program Opieki nad Zabytkami 7466
Gminna Ewidencja Zabytków 6317
Zbiorniki bezodpływowe 5888
Fundusz Sołecki 1437
2020 505
2021 591
Pliki do pobrania 600
Kadencje sołtysów 786
Oświadczenia majątkowe 977451
Budżet 12692
2013 22942
2014 33883
2015 21189
2016 21011
2017 9942
2018 15737
2019 7573
2020 9901
2021 2590
2022 1672
Podstawowe kwoty dotacji 14543
Ogłoszenia 100004
Mienie komunalne 33412
Sprawozdania budżetowe 11116
2012 0
2013 46579
2014 40835
2015 35102
2016 26862
2017 21107
2018 16553
2019 10072
2020 6296
2021 2281
2022 731
Organizacje pozarządowe 298697
Dokumenty do pobrania 355
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Archiwum BIP 0
Wybory 16927
Samorządowe 154092
2022 - wybory uzupełniające 971
2019 - wybory ponowne 20975
2018 67434
2014 143948
Parlamentarne 32334
Parlament Europejski 38224
2019 17939
2014 23452
Prezydenckie 34662
2020 21832
2015 9163
Referendum 34507
Sejm i Senat 24136
Zgromadzenia publiczne 12483
Nadchodzące zgromadzenia 2079
Imprezy masowe 3692
Sprawozdania finansowe 2370
2018 7041
2019 1506
2020 1060
2021 208
Spisy powszechne 971
SPIS ROLNY 2020 2520
Raport o stanie gminy 2157
2018 2449
2019 1209
2020 846
2021 216
Narodowy Spis Powszechny 3654
Sprawozdania podległych jednostek 462

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 4095211
Redakcja biuletynu 8192
Mapa serwisu 8598
Statystyki 7544
Kanały RSS 6599
Kontakt 34625
Deklaracja dostępności 2287
RODO 11621
Raport o stanie zapewnienia dostępności 1144
Dostępność 353