ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 70766
Organizacja 60555
Regulamin 39117
Statut 15141
Rada Miejska 49698
Komisje stałe Rady Miejskiej 17809
Plan pracy Rady 30263
Protokoły z sesji 236990
Interpelacje i zapytania 141335
Dyżury radnych, przyjmowanie skarg i wniosków 18707
Stanowiska, oświadczenia, apele 20942
Imienne wykazy głosowań 36130
Transmisja i archiwum sesji 11065
Jednostki Organizacyjne Gminy 31154
Instytucje kultury 20344
Kluby Dziecięce 20050

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacja o preferencyjnej sprzedaży węgla 571
Urząd Stanu Cywilnego 45805
Meldunki i Dowody Osobiste 7832
Zamówienia publiczne 899404
Aktualne 900525
W toku 629469
Wyniki 750093
Archiwalne 745031
Wyniki innych postępowań 628987
Ogłoszenia 76623
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 19581
Ogłoszenia o pracy 171623
Aktualne 75246
W toku 71321
Wyniki 268098
Konkursy i nabory 67957
Akty prawne 35969
Projekty uchwał Rady Miejskiej 332591
Uchwały Rady Miejskiej 1626497
Zarządzenia Burmistrza 1304897
2022 848
2021 27712
2020 41821
2019 107201
2018 142954
2017 164109
2016 152443
2015 183702
2014 200776
2013 166480
Obwieszczenia 443707
Interpretacje prawa podatkowego 3059
2015 6980
2018-2023 662
Petycje 40481
Nieruchomości - przetargi 38581
2023 69
2022 11589
2021 17632
2020 22612
2019 28392
2018 41363
2017 50741
2016 40492
2015 60494
2013 47959
2014 59392
Podatki, opłaty i druki do pobrania 67205
Alkohole 18151
Dowody Osobiste 13400
Działalność gospodarcza 7303
Gospodarstwo rolne 9288
Informacja publiczna 9801
Lokale socjalne i komunalne 46732
Meldunki 15508
Nieruchomości i zagospodarowanie przestrzenne 29028
Oświadczenia majątkowe 8967
Opłaty targowe 4336
2017 4359
2016 4650
2015 6958
2014 5816
2013 8807
Ochrona Środowiska 24783
Organizacje pozarządowe 24976
Podatek od nieruchomości 67557
Podatek leśny 33570
Podatek od środków transportowych 38976
Podatek rolny 46810
Podatek akcyzowy 13144
Pracownicy młodociani - dofinansowanie 16966
USC 43958
Kontrola obowiązku nauki 683
Rejestr informacji o środowisku 357740
Informacje o środowisku i jego ochronie 4103
Gospodarka komunalna 9364
Gospodarka odpadami 54111
Program Ochrony Środowiska 6064
Informacja o jakości wody na terenie Gminy Skwierzyna 5835
Badania wody 2022 600
Badania wody 2021 1170
Badania wody 2020 3166
Badania wody 2019 14864
Badania wody 2018 4202
Azbest 8964
2017 9949
2018 5436
2019 4195
2020 1383
2021 856
2022 127
2023 14
Administrowanie Cmentarzem Komunalnym 2572
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 5796
Bezdomne zwierzęta 11305
Rolnictwo i Łowiectwo 23687
Wycinka drzew 7350
Program Opieki nad Zabytkami 8028
Gminna Ewidencja Zabytków 6665
Zbiorniki bezodpływowe 6391
Fundusz Sołecki 1787
2020 664
2021 744
Pliki do pobrania 771
Kadencje sołtysów 1024
Oświadczenia majątkowe 1025251
Budżet 13016
2013 23487
2014 34865
2015 21818
2016 21724
2017 10277
2018 16412
2019 8029
2020 10722
2021 2977
2022 2295
2023 107
Podstawowe kwoty dotacji 15794
Ogłoszenia 106297
Mienie komunalne 35154
Sprawozdania budżetowe 11519
2012 0
2013 47859
2014 42303
2015 36405
2016 28049
2017 22045
2018 17601
2019 10860
2020 7170
2021 2853
2022 1112
Organizacje pozarządowe 313107
Dokumenty do pobrania 380
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Archiwum BIP 0
Wybory 17163
Samorządowe 156882
2022 - wybory uzupełniające 2478
2019 - wybory ponowne 22300
2018 71628
2014 153300
Parlamentarne 33567
Parlament Europejski 38691
2019 19143
2014 25091
Prezydenckie 35291
2020 24311
2015 10234
Referendum 35818
Sejm i Senat 26190
Zgromadzenia publiczne 13011
Nadchodzące zgromadzenia 2171
Imprezy masowe 4075
Sprawozdania finansowe 2581
2018 7519
2019 1751
2020 1324
2021 454
Spisy powszechne 1097
SPIS ROLNY 2020 2925
Raport o stanie gminy 2331
2018 2667
2019 1395
2020 1098
2021 384
Narodowy Spis Powszechny 4515
Sprawozdania podległych jednostek 1053

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 4337372
Redakcja biuletynu 8474
Mapa serwisu 8870
Statystyki 7723
Kanały RSS 6780
Kontakt 36391
Deklaracja dostępności 2732
RODO 12476
Raport o stanie zapewnienia dostępności 1527
Dostępność 662