Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Skwierzynie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 56875
Organizacja 40228
Regulamin 28669
Statut 11610
Rada Miejska 36951
Komisje stałe Rady Miejskiej 12492
Plan pracy Rady 20086
Protokoły z sesji 144463
Interpelacje i zapytania 88770
Dyżury radnych, przyjęcia interesantów 13343
Stanowiska, oświadczenia, apele 14691
Imienne wykazy głosowań 11087
Transmisja i archiwum sesji 3916
Jednostki Organizacyjne Gminy 23401
Instytucje kultury 14723
Klub Dziecięcy 14683

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Stanu Cywilnego 252
Zamówienia publiczne 550505
Aktualne 565655
W toku 350565
Wyniki 452529
Archiwalne 444150
Wyniki innych postępowań 356940
Ogłoszenia 57244
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 8663
Ogłoszenia o pracy 107174
Aktualne 46476
W toku 44368
Wyniki 162542
Konkursy i nabory 49866
Akty prawne 28549
Projekty uchwał Rady Miejskiej 199266
Uchwały Rady Miejskiej 959384
Zarządzenia Burmistrza 952548
2019 14651
2018 32927
2017 35190
2016 36083
2015 38941
2014 48099
2013 46433
Obwieszczenia 233137
Interpretacje prawa podatkowego 2265
2015 4562
2018-2023 284
Petycje 10240
Rejestr informacji o środowisku 231802
Gospodarka komunalna 6491
Gospodarka odpadami 31525
Program Ochrony Środowiska 3773
Azbest 5890
2019 1372
2018 2501
2017 5056
Informacja o jakości wody na terenie Gminy Skwierzyna 3524
Badania wody 2020 273
Badania wody 2019 5537
Badania wody 2018 1837
Administrowanie Cmentarzem Komunalnym 1512
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 3874
Bezdomne zwierzęta 5275
Rolnictwo i Łowiectwo 9507
Wycinka drzew 4637
Program Opieki nad Zabytkami 4514
Gminna Ewidencja Zabytków 4179
Zbiorniki bezodpływowe 2409
Oświadczenia majątkowe 648058
Budżet 10502
2013 18385
2014 26277
2015 16218
2016 15059
2017 7079
2018 10003
2019 3776
2020 3283
Podstawowe kwoty dotacji 7449
Mienie komunalne 23898
Ogłoszenia 61846
Sprawozdania budżetowe 8254
2012 0
2013 36175
2014 29968
2015 24185
2016 17942
2017 13062
2018 8401
2019 3034
2020 179
Organizacje pozarządowe 155293
Dokumenty do pobrania 164
Nieruchomości - przetargi 25494
2020 4062
2019 15076
2018 23858
2017 33215
2016 27864
2015 43764
2014 42737
2013 37197
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Archiwum BIP 0
Wybory 15239
Samorządowe 125011
2019 - wybory ponowne 11586
2018 38365
2014 71934
Parlamentarne 23387
Parlament Europejski 34591
2019 9256
2014 11010
Prezydenckie 30033
2020 2442
2015 1155
Referendum 25112
Sejm i Senat 9738
Podatki, opłaty i druki do pobrania 42667
Alkohole 11917
Dowód Osobisty 6959
Działalność gospodarcza 6183
Gospodarstwo rolne 6936
Informacja publiczna 7334
Lokale socjalne i komunalne 24602
Meldunki 9371
Nieruchomości i zagospodarowanie przestrzenne 14399
Oświadczenia majątkowe 7179
Opłaty targowe 3400
2017 2831
2016 3174
2015 5097
2014 3972
2013 7008
Ochrona Środowiska 14989
Organizacje pozarządowe 13570
Podatek od nieruchomości 40133
Podatek leśny 20371
Podatek od środków transportowych 22472
Podatek rolny 28581
Podatek akcyzowy 8373
Pracownicy młodociani - dofinansowanie 11069
USC 19007
Zgromadzenia publiczne 8797
Nadchodzące zgromadzenia 1527
Imprezy masowe 1337
Sprawozdania finansowe 907
2018 3077
Raport o stanie gminy 687
2018 1109
2019 91
Wybory Prezydenckie 2020 0
Spisy powszechne 36
SPIS ROLNY 2020 70

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2415892
Redakcja biuletynu 6580
Mapa serwisu 6483
Statystyki 6190
Kanały RSS 5218
Kontakt 25019
RODO 6116