Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Skwierzynie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 53666
Organizacja 36950
Regulamin 26305
Statut 10942
Rada Miejska 34775
Komisje stałe Rady Miejskiej 11459
Plan pracy Rady 17934
Protokoły z sesji 123645
Interpelacje i zapytania 76734
Dyżury radnych, przyjęcia interesantów 12253
Stanowiska, oświadczenia, apele 13173
Imienne wykazy głosowań 7154
Transmisja i archiwum sesji 2908
Jednostki Organizacyjne Gminy 21924
Instytucje kultury 13655
Klub Dziecięcy 13379

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 488893
Aktualne 506589
W toku 302302
Wyniki 402085
Archiwalne 388373
Wyniki innych postępowań 309314
Ogłoszenia 53204
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 6862
Ogłoszenia o pracy 99982
Aktualne 42858
W toku 40750
Wyniki 145819
Konkursy i nabory 45541
Akty prawne 27485
Projekty uchwał Rady Miejskiej 174352
Uchwały Rady Miejskiej 823160
Zarządzenia Burmistrza 844795
2019 2364
2018 10328
2017 10889
2016 14733
2015 16341
2014 19130
2013 20164
Obwieszczenia 194484
Interpretacje prawa podatkowego 2134
2015 4022
2018-2023 209
Petycje 6859
Rejestr informacji o środowisku 210449
Gospodarka komunalna 5788
Gospodarka odpadami 26527
Program Ochrony Środowiska 3366
Azbest 5232
2019 713
2018 1908
2017 4170
Informacja o jakości wody na terenie Gminy Skwierzyna 3072
Badania wody 2019 3558
Badania wody 2018 1328
Administrowanie Cmentarzem Komunalnym 1360
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 3494
Bezdomne zwierzęta 4134
Rolnictwo i Łowiectwo 6485
Wycinka drzew 3993
Program Opieki nad Zabytkami 3888
Gminna Ewidencja Zabytków 3753
Zbiorniki bezodpływowe 1568
Oświadczenia majątkowe 578959
Budżet 10005
2013 17094
2014 24126
2015 14746
2016 13350
2017 6244
2018 8102
2019 2617
2020 1375
Podstawowe kwoty dotacji 6068
Mienie komunalne 21582
Ogłoszenia 52894
Sprawozdania budżetowe 7791
2012 0
2013 33421
2014 27068
2015 21298
2016 15438
2017 10876
2018 6294
2019 1661
Organizacje pozarządowe 137058
Dokumenty do pobrania 124
Nieruchomości - przetargi 23551
2020 561
2019 11281
2018 19708
2017 28950
2016 24693
2015 39676
2014 38666
2013 34625
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Archiwum BIP 0
Wybory 14286
Samorządowe 115299
2019 - wybory ponowne 8517
2018 30179
2014 54055
Parlamentarne 21039
Parlament Europejski 33333
2019 6468
2014 7304
Prezydenckie 28099
2020 16
2015 35
Referendum 22481
Sejm i Senat 5452
Podatki, opłaty i druki do pobrania 38293
Alkohole 10922
Dowód Osobisty 6139
Działalność gospodarcza 5855
Gospodarstwo rolne 6448
Informacja publiczna 6833
Lokale socjalne i komunalne 21422
Meldunki 8556
Nieruchomości i zagospodarowanie przestrzenne 12278
Oświadczenia majątkowe 6806
Opłaty targowe 3236
2017 2507
2016 2804
2015 4693
2014 3645
2013 6594
Ochrona Środowiska 13239
Organizacje pozarządowe 11477
Podatek od nieruchomości 34739
Podatek leśny 17991
Podatek od środków transportowych 19430
Podatek rolny 24889
Podatek akcyzowy 7548
Pracownicy młodociani - dofinansowanie 9911
USC 17162
Zgromadzenia publiczne 8041
Nadchodzące zgromadzenia 1392
Imprezy masowe 813
Sprawozdania finansowe 584
2018 2029
Raport o stanie gminy 464
2018 688

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2070705
Redakcja biuletynu 6294
Mapa serwisu 6174
Statystyki 5959
Kanały RSS 4931
Kontakt 22904
RODO 4772