ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 31
Data ogłoszenia
2015-09-08
Termin składania dokumentów
2015-09-18 14:00:00
Stanowisko
STANOWISKO DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Rozwoju i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
Lp: 32
Data ogłoszenia
2015-07-16
Termin składania dokumentów
2015-07-27 15:30:00
Stanowisko
STANOWISKO DS. NADZORU NAD MIENIEM KOMUNALNYM I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nazwa wydziału ogłaszającego
REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Lp: 33
Data ogłoszenia
2015-04-07
Termin składania dokumentów
2015-04-17 14:00:00
Stanowisko
STANOWISKO DS. USŁUG KOMUNALNYCH I OBSZARÓW WIEJSKICH
Nazwa wydziału ogłaszającego
REFERAT KOMUNALNY I OCHRONY ŚRODOWISKA
Lp: 34
Data ogłoszenia
2015-02-04
Termin składania dokumentów
2015-02-16 15:30:00
Stanowisko
SEKRETARZ GMINY
Nazwa wydziału ogłaszającego
SAMODZIELNE STANOWISKO
Lp: 35
Data ogłoszenia
2015-02-04
Termin składania dokumentów
2015-02-16 15:30:00
Stanowisko
STANOWISKO DS. OŚWIATY, KULTURY I SPORTU
Nazwa wydziału ogłaszającego
REFERAT SPRAW SPOŁECZNYCH
Lp: 36
Data ogłoszenia
2015-01-13
Termin składania dokumentów
2015-01-23 14:00:00
Stanowisko
STANOWISKO DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Rozwoju i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
Lp: 37
Data ogłoszenia
2015-01-13
Termin składania dokumentów
2015-01-23 14:00:00
Stanowisko
STANOWISKO DS. OBRONNYCH, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
Nazwa wydziału ogłaszającego
SAMODZIELNE STANOWISKO
Lp: 38
Data ogłoszenia
2014-08-27
Termin składania dokumentów
2014-09-05 14:00:00
Stanowisko
STANOWISKO DS. GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Gospodarki Nieruchomościami
Lp: 39
Data ogłoszenia
2014-01-16
Termin składania dokumentów
2014-01-27 15:30:00
Stanowisko
GONIEC
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Organizacyjny
Lp: 40
Data ogłoszenia
2013-12-10
Termin składania dokumentów
2013-12-20 14:00:00
Stanowisko
STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Finansowo-Budżetowy

Nawigacja między stronami listy informacji