ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 91
Data ogłoszenia
2021-04-20
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-26 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie dokumentacji technicznej, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, projektu stałej organizacji ruchu, a także Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dla budowy drogi gminnej – ul. Ceglana Góra w Skwierzynie.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 3.8 MiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 384.2 KiB)
Lp 92
Data ogłoszenia
2021-04-13
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie usługi polegającej na odnowieniu oznakowania poziomego cienkowarstwowego koloru białego na terenie miasta Skwierzyna”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 1.7 MiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 707.8 KiB)
Lp 93
Data ogłoszenia
2021-04-07
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa 9 sztuk donic kwiatowych do Skwierzyny wraz z rozładunkiem.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 2.6 MiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 394.5 KiB)
Lp 94
Data ogłoszenia
2021-03-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-15 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa ul. Międzyrzeckiej, budowa drogi gminnej w obrębie 3 Skwierzyna, budowa skrzyżowania, przebudowa skrzyżowania oraz przebudowa ul. Pola Międzyrzeckie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 136.7 KiB)
 • SWZ (ZIP, 4.1 MiB)
 • Załącznik nr 10 (ZIP, 29.5 MiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 262.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 584.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 594.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 72 KiB)
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy (PDF, 82.2 KiB)
Lp 95
Data ogłoszenia
2021-03-08
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji technicznej, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, projektu stałej organizacji ruchu, a także Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dla budowy drogi gminnej – ul. Ceglana Góra w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 2.3 MiB)
 • Załącznik nr1 (PDF, 885.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania. (PDF, 350.5 KiB)
Lp 96
Data ogłoszenia
2021-03-04
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sadzonek kwiatów; ukwiecenie skrzynek, donic i latarni.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 1.5 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 361.2 KiB)
Lp 97
Data ogłoszenia
2021-02-03
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 144.9 KiB)
Lp 98
Data ogłoszenia
2020-12-23
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług konsultacji, serwisu i aktualizacji systemów komputerowych RADIX
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 1.2 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 330 KiB)
Lp 99
Data ogłoszenia
2020-12-15
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-17 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług konsultacji, serwisu i aktualizacji systemów komputerowych RADIX
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 1.3 MiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 303.9 KiB)
Lp 100
Data ogłoszenia
2020-11-03
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Informacja o udzieleniu zamówienia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.2 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji