ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Skwierzynie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 91
Data ogłoszenia
2021-05-19
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa hali namiotowej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej w Trzebiszewie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 139 KiB)
 • SWZ (ZIP, 5.6 MiB)
 • Załączniki o nr 8 i 9 do SWZ (ZIP, 376.6 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ (ZIP, 83.8 MiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 271.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 320 KiB)
 • Unieważnienie postępowania. (PDF, 385.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 67.6 KiB)
Lp 92
Data ogłoszenia
2021-04-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-10 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie istniejącego ogrodzenia cmentarza przy ul. Międzyrzeckiej”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie cenowo - ofertowe (PDF, 2.1 MiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 274.9 KiB)
Lp 93
Data ogłoszenia
2021-04-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie dokumentacji technicznej, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, projektu stałej organizacji ruchu, a także Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dla budowy drogi gminnej – ul. Ceglana Góra w Skwierzynie.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 3.9 MiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 440.1 KiB)
Lp 94
Data ogłoszenia
2021-04-21
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pod nazwą: Rozbudowa ul. Międzyrzeckiej, budowa drogi gminnej na działkach nr 514/20 i 514/37 w obrębie 3 miasta Skwierzyna, budowa skrzyżowania ul. Międzyrzeckiej z budowaną drogą gminną, przebudowa skrzyżowania ul. Międzyrzeckiej z ul. Pola Międzyrzeckie oraz przebudowa ul. Pola Międzyrzeckie”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 2.9 MiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 764.9 KiB)
Lp 95
Data ogłoszenia
2021-04-20
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji stałej organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem na terenie miasta Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 2 MiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 397.5 KiB)
Lp 96
Data ogłoszenia
2021-04-20
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-26 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie dokumentacji technicznej, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, projektu stałej organizacji ruchu, a także Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dla budowy drogi gminnej – ul. Ceglana Góra w Skwierzynie.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 3.8 MiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 384.2 KiB)
Lp 97
Data ogłoszenia
2021-04-13
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie usługi polegającej na odnowieniu oznakowania poziomego cienkowarstwowego koloru białego na terenie miasta Skwierzyna”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 1.7 MiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 707.8 KiB)
Lp 98
Data ogłoszenia
2021-04-07
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa 9 sztuk donic kwiatowych do Skwierzyny wraz z rozładunkiem.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 2.6 MiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 394.5 KiB)
Lp 99
Data ogłoszenia
2021-03-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-15 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa ul. Międzyrzeckiej, budowa drogi gminnej w obrębie 3 Skwierzyna, budowa skrzyżowania, przebudowa skrzyżowania oraz przebudowa ul. Pola Międzyrzeckie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 136.7 KiB)
 • SWZ (ZIP, 4.1 MiB)
 • Załącznik nr 10 (ZIP, 29.5 MiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 262.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 584.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 594.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 72 KiB)
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy (PDF, 82.2 KiB)
Lp 100
Data ogłoszenia
2021-03-08
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji technicznej, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, projektu stałej organizacji ruchu, a także Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dla budowy drogi gminnej – ul. Ceglana Góra w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 2.3 MiB)
 • Załącznik nr1 (PDF, 885.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania. (PDF, 350.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji