ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 101
Data ogłoszenia
2020-12-23
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług konsultacji, serwisu i aktualizacji systemów komputerowych RADIX
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 1.2 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 330 KiB)
Lp 102
Data ogłoszenia
2020-12-15
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-17 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług konsultacji, serwisu i aktualizacji systemów komputerowych RADIX
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 1.3 MiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 303.9 KiB)
Lp 103
Data ogłoszenia
2020-11-03
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Informacja o udzieleniu zamówienia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
Lp 104
Data ogłoszenia
2020-09-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-06 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w m. Skwierzyna na działkach nr 327 i 320 obręb 2 Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 233.3 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 18 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 378.3 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 714.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 585.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 147.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie umowy (PDF, 142.7 KiB)
Lp 105
Data ogłoszenia
2020-08-11
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-20 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pod nazwą: „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – Internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy 2 Lutego w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 3 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 164.9 KiB)
Lp 106
Data ogłoszenia
2020-08-05
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zapytanie o cenę (PDF, 1.5 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 358.8 KiB)
Lp 107
Data ogłoszenia
2020-07-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-28 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pod nazwą: „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – Internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy 2 Lutego w Skwierzynie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 3 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 468.4 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 316.6 KiB)
Lp 108
Data ogłoszenia
2020-07-15
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-23 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skwierzyna w roku 2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 1.5 MiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 273.7 KiB)
Lp 109
Data ogłoszenia
2020-06-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-29 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – Internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy 2 Lutego w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 233.1 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 79.7 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 719.2 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 603.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 94.3 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 3.9 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 695 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 754.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 652.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 146 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie umowy (PDF, 138.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie umowy (PDF, 142.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie umowy (PDF, 126.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie umowy (PDF, 127.2 KiB)
Lp 110
Data ogłoszenia
2020-06-05
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie remontu parteru budynku Urzędu Miejskiego w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 228.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.8 MiB)
 • Załączniki o nr 1-6 do SIWZ (DOCX, 1 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 2.7 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (ZIP, 8.9 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 619.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 397.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 143.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie umowy (PDF, 135.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji