ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2022-11-15
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-17 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie usług polegających na usunięciu i przycięciu drzew oraz krzewów”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 2.5 MiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 683.6 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2022-11-10
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-17 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Trzebiszewie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 1.8 MiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 471.2 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2022-10-25
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej budowy ścieżki pieszo- rowerowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w rejonie Regionalnego Parku Przemysłowego w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 154.5 KiB)
 • SWZ (ZIP, 6 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ (PDF, 398 KiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 348.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 399.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 405.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 75.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy (PDF, 68.3 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2022-10-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie dokumentacji technicznej budowy slipu na rzece Warcie w miejscowości Skwierzyna wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień, pozwoleń”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 2.4 MiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 324 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2022-09-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-28 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie dokumentacji technicznej budowy slipu na rzece Warcie w miejscowości Skwierzyna wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień, pozwoleń”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 2.4 MiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 347.2 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2022-09-14
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Międzyrzeckiej na działce nr 514/37 w obrębie 3 miasta Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 150.8 KiB)
 • SWZ (ZIP, 16.9 MiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 265.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 396.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 386.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 67.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy (PDF, 60.8 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2022-08-31
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 151.9 KiB)
 • SWZ (ZIP, 11.2 MiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 259.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 58 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 425.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 70.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy (PDF, 69.2 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2022-08-23
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-26 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa nowego obiektu infrastruktury rekreacyjnej – Skwierzyńska Gwiazda OCR na działce nr 319/1 w obrębie 2 miasta Skwierzyna”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie cenowo - ofertowe (PDF, 3.7 MiB)
 • PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (DOCX, 21.8 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 439.1 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2022-08-03
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-10 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa nowego obiektu infrastruktury rekreacyjnej – Skwierzyńska Gwiazda OCR na działce nr 319/1 w obrębie 2 miasta Skwierzyna”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie cenowo - ofertowe (PDF, 3.2 MiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 292.8 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2022-07-29
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utworzenie pumptracka wraz z mini zestawem street workout na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 156.5 KiB)
 • SWZ (ZIP, 9 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 34.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 52.2 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 390.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 73.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy (PDF, 68 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji