ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2014-01-14
Termin składania ofert / wniosków
2014-01-21 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w postaci gniazdowej i transport do Skwierzyny w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Zapytanie cenowo-ofertowe (DOCX, 22.9 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 168.4 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2013-10-10
Termin składania ofert / wniosków
2013-10-16 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych w miejscowości Skwierzyna w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Zapytanie cenowo-ofertowe (DOC, 45 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 484.2 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 288.6 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2013-10-04
Termin składania ofert / wniosków
2013-11-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie Gminie Skwierzyna długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 14.800.000,00 zł (słownie: czternaście milionów osiemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 144.6 KiB)
 • Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 79 KiB)
 • SIWZ (PDF, 666.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOCX, 25.7 KiB)
 • Uchwała Rady Miejskiej (PDF, 63.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 508.5 KiB)
 • Ogłoszenie dodatkowych informacji. (PDF, 79.2 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 60.2 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2013-08-21
Termin składania ofert / wniosków
2013-08-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sporządzenie ekspertyzy technicznej i założenie książki obiektu budowlanego dla budynku zlokalizowanego w Murzynowie, Gmina Skwierzyna
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • zapytanie cenowo-ofertowe (DOCX, 16 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 345.5 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2013-08-14
Termin składania ofert / wniosków
2013-08-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie remontu świetlicy remizy OSP Trzebiszewo
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • zapytanie cenowo-ofertowe (DOC, 39 KiB)
 • zał. nr 1 do zapytania (DOC, 48.5 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 316.9 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2013-05-07
Termin składania ofert / wniosków
2013-05-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup wraz z dostawą materiałów plastycznych, piśmienniczych i kserograficznych.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • zapytanie cenowo-ofertowe (DOC, 256.5 KiB)
 • formularz oferty (DOC, 287.5 KiB)
 • projekt umowy (DOC, 257.5 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 30 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2013-04-03
Termin składania ofert / wniosków
2013-04-12 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Skwierzyna zgodnie z wytycznymi do tworzenia LPR dla województwa lubuskiego na lata 2007-2013.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • zapytanie cenowo-ofertowe (DOCX, 519 KiB)
 • uniewaznienie postępowania (PDF, 32.4 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2013-02-28
Termin składania ofert / wniosków
2013-03-06 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Skwierzyna na lata 2013-2032
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Zapytanie cenowe (DOC, 46 KiB)
 • oferta Wykonawcy (DOC, 33.5 KiB)
 • oświadczenie (DOC, 28 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 121 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2013-02-07
Termin składania ofert / wniosków
2013-02-15 10:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup paliw w systemie sprzedaży bezgotówkowej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Skwierzynie i jednostek Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 225.5 KiB)
 • Zał. nr 1A (DOC, 42 KiB)
 • Zał. nr 1B (DOC, 42.5 KiB)
 • Zał. nr 2 (DOC, 50 KiB)
 • Zał. nr 3 (DOC, 65.5 KiB)
 • Zał. nr 4 (DOC, 46.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (DOC, 131 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2013-02-07
Termin składania ofert / wniosków
2013-02-12 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Zapytanie cenowe (DOC, 47 KiB)
 • oferta Wykonawcy (DOC, 32.5 KiB)
 • oświadczenie (DOCX, 14.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji