ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2022-06-15
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skwierzyna”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 2.7 MiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 377.1 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2022-06-14
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-24 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
" RI - Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu projektów stałych organizacji ruchu"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie cenowo - ofertowe (PDF, 2.4 MiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 457.7 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2022-06-09
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-21 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie o cenę (PDF, 3.1 MiB)
 • Załącznik do zapytania o cenę. (XLSX, 20.8 KiB)
 • Diagnoza cyberbezpieczeństwa- parametry. (DOCX, 56.9 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 656.2 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2022-06-07
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 66.7 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2022-06-06
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych we wsi Murzynowo na działce nr 61/1 obręb Murzynowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 2 MiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 458.2 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2022-06-01
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej - ulicy Międzyrzeckiej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 154.5 KiB)
 • SWZ (ZIP, 11.2 MiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 271.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 355.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 361.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 76.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy (PDF, 67.7 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2022-05-31
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa i montaż urządzeń zabawowych we wsi Murzynowo na działce nr 61/1 obręb Murzynowo.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 2 MiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 295.1 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2022-05-30
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu mobilnego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 152.3 KiB)
 • SWZ (ZIP, 18.3 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ (PDF, 483.2 KiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 350.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 607.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 427.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 68.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia (PDF, 33.8 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2022-05-27
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 114.1 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2022-05-25
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 71.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji