ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 341
Data ogłoszenia
2013-02-11
Data rozstrzygnięcia
2013-02-20
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Skwierzynie w ramach projektu POKL 9.1.2 pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 342
Data ogłoszenia
2013-01-29
Data rozstrzygnięcia
2013-02-01
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa polegająca na nauce pływania uczniów klas 3 szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy Skwierzyna.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 343
Data ogłoszenia
2013-01-22
Data rozstrzygnięcia
2013-01-25
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór uprawnionego geodety, celem dokonania podziału geodezyjnego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 344
Data ogłoszenia
2013-01-11
Data rozstrzygnięcia
2013-01-16
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór uprawnionego geodety, celem dokonania podziału geodezyjnego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 345
Data ogłoszenia
2013-01-09
Data rozstrzygnięcia
2013-01-16
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie cenowe - wybór prasy lokalnej w celu publikacji ogłoszeń
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 346
Data ogłoszenia
2013-01-02
Data rozstrzygnięcia
2013-01-09
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór rzeczoznawcy majątkowego celem dokonywania wycen nieruchomości położnych na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna w roku 2013
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji