ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 31
Data ogłoszenia
2022-03-02
Data rozstrzygnięcia
2022-05-26
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa 1 szt. ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 283 KiB)
Lp 32
Data ogłoszenia
2022-02-04
Data rozstrzygnięcia
2022-03-02
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru „Budowy hali sportowej na terenie Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 383.3 KiB)
Lp 33
Data ogłoszenia
2022-01-26
Data rozstrzygnięcia
2022-02-23
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznej do zajęć z nowoczesnej technologii edukacyjnej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 463 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 325 KiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2022-01-11
Data rozstrzygnięcia
2022-02-10
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa doposażenia komputerowego dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 737.2 KiB)
Lp 35
Data ogłoszenia
2021-12-21
Data rozstrzygnięcia
2021-12-29
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa magicznego dywanu”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 403 KiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2021-12-14
Data rozstrzygnięcia
2022-01-26
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą oraz przebudową istniejącego łącznika na terenie Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 370.7 KiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2021-12-03
Data rozstrzygnięcia
2021-12-09
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pod nazwą: "Dostawa i montaż urządzeń małej architektury - skatepark na działce o nr. 321 położonej w obrębie 2 miasta Skwierzyna".
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 444.2 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2021-12-01
Data rozstrzygnięcia
2021-12-09
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa materiałów biurowych”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 502.2 KiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2021-11-22
Data rozstrzygnięcia
2021-12-07
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą oraz przebudową istniejącego łącznika na terenie Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania. (PDF, 320.1 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2021-11-10
Data rozstrzygnięcia
2021-12-03
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót naprawczych pokrycia dachowego w budynku przedszkola gminnego przy ul. Garnizonowej 18 w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 394.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji