ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 31
Data ogłoszenia
2022-06-07
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 66.7 KiB)
Lp 32
Data ogłoszenia
2022-06-06
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych we wsi Murzynowo na działce nr 61/1 obręb Murzynowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 2 MiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 458.2 KiB)
Lp 33
Data ogłoszenia
2022-06-01
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej - ulicy Międzyrzeckiej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 154.5 KiB)
 • SWZ (ZIP, 11.2 MiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 271.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 355.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 361.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 76.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy (PDF, 67.7 KiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2022-05-31
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa i montaż urządzeń zabawowych we wsi Murzynowo na działce nr 61/1 obręb Murzynowo.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 2 MiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 295.1 KiB)
Lp 35
Data ogłoszenia
2022-05-30
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu mobilnego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 152.3 KiB)
 • SWZ (ZIP, 18.3 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ (PDF, 483.2 KiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 350.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 607.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 427.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 68.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia (PDF, 33.8 KiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2022-05-27
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 114.1 KiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2022-05-25
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 71.8 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2022-05-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 151.8 KiB)
 • SWZ (ZIP, 5.8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (ZIP, 5.3 MiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 48.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 385.8 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 302 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 61.9 KiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2022-04-29
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-09 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa pomocy dydaktycznej do zajęć z nowoczesnej technologii edukacyjnej”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 2.2 MiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 437.8 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2022-04-13
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych w centrum miasta Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 156 KiB)
 • SWZ (ZIP, 62.4 MiB)
 • Rysunek - zakres opracowania (PDF, 1.4 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ (PDF, 452 KiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 292 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 431.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 456.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 70.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji