ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Skwierzynie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 401
Data ogłoszenia
2013-04-03
Termin składania ofert / wniosków
2013-04-12 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia parkowego w parku Waszkiewicza w Skwierzynie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zapytanie cenowo-ofertowe (DOCX, 17.2 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 39.9 KiB)
Lp 402
Data ogłoszenia
2013-03-15
Termin składania ofert / wniosków
2013-03-22 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt i obowiązującymi przepisami.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie cenowe (DOC, 46.5 KiB)
 • oferta Wykonawcy (DOC, 34 KiB)
 • oświadczenie Wykonawcy (DOC, 28 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 54.4 KiB)
Lp 403
Data ogłoszenia
2013-03-15
Termin składania ofert / wniosków
2013-03-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych i zwierzętom chorym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie cenowe (DOC, 47.5 KiB)
 • oferta Wykonawcy (DOC, 34.5 KiB)
 • oświadczenie Wykonawcy (DOC, 28 KiB)
 • Informacja o wyborze. (PDF, 42.6 KiB)
Lp 404
Data ogłoszenia
2013-03-14
Termin składania ofert / wniosków
2013-03-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Organizacja i przewóz wycieczek edukacyjnych do Szczecina dla grupy 271 osób (11 klas)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zapytanie (DOC, 272 KiB)
 • siwz (DOC, 275.5 KiB)
 • oferta (DOC, 269.5 KiB)
 • projekt umowy (DOC, 282 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert. (PDF, 36.4 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 53.4 KiB)
Lp 405
Data ogłoszenia
2013-03-13
Termin składania ofert / wniosków
2013-03-25 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont zapadniętej nawierzchni drogi z płyt betonowych i wymiana przepustu Dn 800 o długości 6,5 m pod drogą gminną (działka nr 152) w miejscowości Świniary, gmina Skwierzyna.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie cenowe (DOC, 46 KiB)
 • oferta Wykonawcy (DOC, 33 KiB)
 • oświadczenie Wykonawcy (DOC, 28 KiB)
 • przedmiar robót - poprawiony (XLS, 24.5 KiB)
 • załącznik graficzny (PDF, 28.6 KiB)
 • Informacja o wyborze. (PDF, 44.9 KiB)
Lp 406
Data ogłoszenia
2013-03-07
Termin składania ofert / wniosków
2013-03-11 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Skwierzyna na lata 2013-2032
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie cenowe (DOC, 48.5 KiB)
 • oferta Wykonawcy (DOC, 33.5 KiB)
 • oświadczenie (DOC, 28 KiB)
 • projekt umowy (DOC, 48.5 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 50.5 KiB)
Lp 407
Data ogłoszenia
2013-03-06
Termin składania ofert / wniosków
2013-03-08 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa kruszywa drogowego.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie cenowe (DOC, 45 KiB)
 • oferta Wykonawcy (DOC, 33 KiB)
 • oświadczenie (DOC, 28 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 35.7 KiB)
Lp 408
Data ogłoszenia
2013-02-28
Termin składania ofert / wniosków
2013-03-06 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Skwierzyna na lata 2013-2032
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Zapytanie cenowe (DOC, 46 KiB)
 • oferta Wykonawcy (DOC, 33.5 KiB)
 • oświadczenie (DOC, 28 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 121 KiB)
Lp 409
Data ogłoszenia
2013-02-19
Termin składania ofert / wniosków
2013-03-22 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa związana z wycinką i cięciem pielęgnacyjnym drzew zlokalizowanych na terenie gminy Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie cenowe (DOC, 47.5 KiB)
 • oferta Wykonawcy (DOC, 34.5 KiB)
 • oświadczenie (DOCX, 14.8 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 119.5 KiB)
Lp 410
Data ogłoszenia
2013-02-19
Termin składania ofert / wniosków
2013-03-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont ul. Rynek w Skwierzynie i przebudowa drogi wewnętrznej pełniącej funkcję ciągu pieszego realizowana w ramach zwiększenia atrakcyjności lokalnej grupy rybackiej POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zał. a - opis techniczny (PDF, 507 KiB)
 • zał.a - rysunek 1 (PDF, 295.5 KiB)
 • zał. a- rysunek 2 (PDF, 657.9 KiB)
 • zał. a - rysunek 3 (PDF, 195 KiB)
 • zał. a - rysunek 4 (PDF, 286.4 KiB)
 • załącznik a (PDF, 419 KiB)
 • Specyfikacja techniczna a - 1 (PDF, 212.7 KiB)
 • Specyfikacja techniczna a - 2 (PDF, 122.3 KiB)
 • Specyfikacja techniczna a - 3 (PDF, 110.9 KiB)
 • Specyfikacja techniczna a - 4 (PDF, 217 KiB)
 • Specyfikacja techniczna a - 5 (PDF, 273.5 KiB)
 • Specyfikacja techniczna a - 6 (PDF, 124.2 KiB)
 • Specyfikacja techniczna a - 7 (PDF, 268.5 KiB)
 • Specyfikacja techniczna a - 8 (PDF, 195.1 KiB)
 • Specyfikacja techniczna a - 9 (PDF, 199.9 KiB)
 • Specyfikacja techniczna a - 10 (PDF, 387.2 KiB)
 • Specyfikacja techniczna a - 11 (PDF, 916.3 KiB)
 • Specyfikacja techniczna a - 12 (PDF, 312 KiB)
 • Przedmiar robót a - 1 (PDF, 309.8 KiB)
 • Przedmiar robót a - 2 (PDF, 306.5 KiB)
 • Specyfikacja techniczna b (PDF, 979.3 KiB)
 • Opis techniczny b (PDF, 1.1 MiB)
 • Przedmiar robót b (XLS, 54 KiB)
 • Orientacja b (PDF, 146.6 KiB)
 • zał. b - rysunek 1 (JPG, 3.7 MiB)
 • zał. b - rysunek 2 (JPG, 689.2 KiB)
 • zał. b - rysunek 3 (JPG, 697.2 KiB)
 • zał. b - rysunek 4 (JPG, 788.6 KiB)
 • zał. b - rysunek 5 (JPG, 735 KiB)
 • zał. b - rysunek 6 (JPG, 757.8 KiB)
 • zał. b - rysunek 7 (JPG, 1.2 MiB)
 • SIWZ (DOC, 226.5 KiB)
 • zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy (DOCX, 35.1 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (DOC, 184 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (DOC, 5 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 48.7 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 79.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (DOC, 34 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji