ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Międzyrzeckiej na działce nr 514/37 w obrębie 3 miasta SkwierzynaDrukuj informację Zamówienie publiczne: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Międzyrzeckiej na działce nr 514/37 w obrębie 3 miasta Skwierzyna

Szczegóły informacji

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Międzyrzeckiej na działce nr 514/37 w obrębie 3 miasta Skwierzyna

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: podstawowy

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Skwierzyna

Finansowanie: środki publiczne

Nr UZP: 2022/BZP 00346763/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-09-29 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-09-29 12:00:00

Miejsce złożenia oferty: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Ogłoszono dnia: 2022-09-14 przez

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony