ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 41
Data ogłoszenia
2021-11-09
Data rozstrzygnięcia
2021-11-17
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa pianina”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 317 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2021-11-05
Data rozstrzygnięcia
2021-11-17
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa autokaru na potrzeby OSiR w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 332.9 KiB)
Lp 43
Data ogłoszenia
2021-11-04
Data rozstrzygnięcia
2021-11-08
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie usług polegających na usunięciu drzew oraz krzewów i usunięciu pni drzew poprzez frezowanie”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze (PDF, 701.9 KiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2021-10-29
Data rozstrzygnięcia
2021-11-03
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą oraz przebudową istniejącego łącznika na terenie Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania. (PDF, 452.7 KiB)
Lp 45
Data ogłoszenia
2021-10-28
Data rozstrzygnięcia
2021-12-21
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa nowych zabawek i pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, pianina oraz szkoleń dla nauczycieli przedszkoli”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze (PDF, 1.2 MiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 374.1 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 360.4 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 357.3 KiB)
Lp 46
Data ogłoszenia
2021-10-20
Data rozstrzygnięcia
2021-10-26
Tytuł zamówienia publicznego
„Kruszenie gruzu betonowo – ceglastego na terenie miasta Skwierzyna”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 734 KiB)
Lp 47
Data ogłoszenia
2021-09-30
Data rozstrzygnięcia
2021-10-20
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż urządzeń małej architektury – skateparku na działce o nr 321 położonej w obrębie 2 miasta Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 404.2 KiB)
Lp 48
Data ogłoszenia
2021-09-27
Data rozstrzygnięcia
2021-10-04
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa wiaty/altany przy sali wiejskiej w Murzynowie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 471.2 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2021-09-20
Data rozstrzygnięcia
2021-09-24
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa wiaty/altany przy sali wiejskiej w Murzynowie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 290.7 KiB)
Lp 50
Data ogłoszenia
2021-09-03
Data rozstrzygnięcia
2021-09-08
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie robót rozbiórkowych dwóch budynków gospodarczych zlokalizowanych na terenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej na działce nr 426/1 w Trzebiszewie wraz zagospodarowaniem materiału z rozbiórki”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 680.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji