ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 41
Data ogłoszenia
2022-01-26
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-03 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznej do zajęć z nowoczesnej technologii edukacyjnej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 2.2 MiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 463 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 325 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2022-01-11
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa doposażenia komputerowego dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 158.2 KiB)
 • SWZ (ZIP, 8.6 MiB)
 • Załącznik nr 1a do SWZ - poprawiony (XLS, 31.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ (PDF, 381.2 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SWZ (PDF, 464.2 KiB)
 • Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierzy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 338.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 737.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 78.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy (PDF, 1.9 MiB)
Lp 43
Data ogłoszenia
2022-01-11
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 68.7 KiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2021-12-21
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-29 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa magicznego dywanu”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 1 do rozeznania rynku (DOC, 55 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 403 KiB)
Lp 45
Data ogłoszenia
2021-12-14
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą oraz przebudową istniejącego łącznika na terenie Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 172 KiB)
 • SWZ (ZIP, 6.7 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (ZIP, 252.5 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (ZIP, 59.4 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ (PDF, 451.9 KiB)
 • Pełnobranżowa dokumentacja techniczna w pliku DWG. (ZIP, 58.4 MiB)
 • Przedmiar branży sanitarnej, format ATH (ATH, 315.9 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ (PDF, 845.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ (PDF, 637.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 284.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 345.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 370.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 81.7 KiB)
Lp 46
Data ogłoszenia
2021-12-03
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pod nazwą: "Dostawa i montaż urządzeń małej architektury - skatepark na działce o nr. 321 położonej w obrębie 2 miasta Skwierzyna".
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 1.5 MiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 444.2 KiB)
Lp 47
Data ogłoszenia
2021-12-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa materiałów biurowych”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 1 do rozeznania rynku (DOC, 82 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 502.2 KiB)
Lp 48
Data ogłoszenia
2021-11-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą oraz przebudową istniejącego łącznika na terenie Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 172.3 KiB)
 • SWZ (ZIP, 10.1 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (ZIP, 252.5 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ (PDF, 1012.5 KiB)
 • Przedmiar Elektryczny i Architektoniczny + Konstrukcja ATH. (ZIP, 59.4 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ (PDF, 1 MiB)
 • Unieważnienie postępowania. (PDF, 320.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 62.7 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2021-11-10
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót naprawczych pokrycia dachowego w budynku przedszkola gminnego przy ul. Garnizonowej 18 w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 163.2 KiB)
 • SWZ (ZIP, 4.1 MiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 270.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 360.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 394.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 70 KiB)
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy (PDF, 62.2 KiB)
Lp 50
Data ogłoszenia
2021-11-09
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa pianina”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 2 MiB)
 • załącznik nr 1 do rozeznania rynku (DOC, 56.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 317 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji