ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 51
Data ogłoszenia
2021-09-01
Data rozstrzygnięcia
2021-09-29
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż urządzeń małej architektury – skateparku na działce o nr 321 położonej w obrębie 2 miasta Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania. (PDF, 402.6 KiB)
Lp 52
Data ogłoszenia
2021-08-31
Data rozstrzygnięcia
2021-09-20
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa wiaty/altany przy sali wiejskiej w Murzynowie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 420.2 KiB)
Lp 53
Data ogłoszenia
2021-08-19
Data rozstrzygnięcia
2021-09-13
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w ulicy Międzyrzeckiej w Skwierzynie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 379.4 KiB)
Lp 54
Data ogłoszenia
2021-08-04
Data rozstrzygnięcia
2021-08-09
Tytuł zamówienia publicznego
„Załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skwierzyna”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 449.6 KiB)
Lp 55
Data ogłoszenia
2021-07-29
Data rozstrzygnięcia
2021-08-18
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w ulicy Międzyrzeckiej w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania. (PDF, 302.8 KiB)
Lp 56
Data ogłoszenia
2021-07-27
Data rozstrzygnięcia
2021-08-26
Tytuł zamówienia publicznego
Zaprojektowanie i wybudowanie hali sportowej namiotowej przy Szkole Podstawowej Niepublicznej w Trzebiszewie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 362.7 KiB)
Lp 57
Data ogłoszenia
2021-07-16
Data rozstrzygnięcia
2021-07-21
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie dokumentacji technicznej, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, a także Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót przebudowy dróg gminnych przy ul. Głowackiego, Partyzantów, Partyzanckiej, w części ulicy Czerwonego Krzyża, placu manewrowego przy zespole garaży, ciągu komunikacyjnego wzdłuż rzeki Warty oraz drogi gminnej dojazdowej do budynku wielorodzinnego w ulicy Rynek 14 w Skwierzynie”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 428.8 KiB)
Lp 58
Data ogłoszenia
2021-07-16
Data rozstrzygnięcia
2021-07-21
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie dokumentacji technicznej, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, a także Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót przebudowy drogi gminnej dojazdowej do budynków wielorodzinnych w ulicy Gimnazjalnej oraz zespołu garaży na działkach nr 531/14, 208/6, 205/16 położonych w obrębie 3 miasta Skwierzyna”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 442.3 KiB)
Lp 59
Data ogłoszenia
2021-07-07
Data rozstrzygnięcia
2021-07-30
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa drogi gminnej na działkach nr 514/20 i 514/37 w obrębie 3 miasta Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 380.4 KiB)
Lp 60
Data ogłoszenia
2021-07-07
Data rozstrzygnięcia
2021-07-13
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni jednoprzestrzennej pieszo-jezdnej w ulicy Pola Międzyrzeckie, obręb 3 miasto Skwierzyna, działka nr 510/2”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 459.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji