ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 61
Data ogłoszenia
2021-06-29
Data rozstrzygnięcia
2021-07-07
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni jednoprzestrzennej pieszo-jezdnej w ulicy Pola Międzyrzeckie, obręb 3 miasto Skwierzyna, działka nr 510/2”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 448.6 KiB)
Lp 62
Data ogłoszenia
2021-06-14
Data rozstrzygnięcia
2021-07-08
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej o szerokości 5 mb na działkach o nr 330, 208, 203 w obrębie miejscowości Gościnowo, gmina Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 455.9 KiB)
Lp 63
Data ogłoszenia
2021-06-14
Data rozstrzygnięcia
2021-06-21
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Świniarach.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 427 KiB)
Lp 64
Data ogłoszenia
2021-06-11
Data rozstrzygnięcia
2021-06-30
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa hali namiotowej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej w Trzebiszewie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania. (PDF, 378.3 KiB)
Lp 65
Data ogłoszenia
2021-06-07
Data rozstrzygnięcia
2021-06-15
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa fabrycznie nowych płyt drogowych wraz z rozładunkiem na terenie miasta Skwierzyna”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 456.1 KiB)
Lp 66
Data ogłoszenia
2021-06-07
Data rozstrzygnięcia
2021-06-11
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie istniejącego ogrodzenia cmentarza przy ul. Międzyrzeckiej”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 418.4 KiB)
Lp 67
Data ogłoszenia
2021-05-27
Data rozstrzygnięcia
2021-06-23
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót naprawczych nawierzchni z płyt ażurowych na działce nr 329 położonej w miejscowości Gościnowo, gm. Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 399.2 KiB)
Lp 68
Data ogłoszenia
2021-05-27
Data rozstrzygnięcia
2021-06-01
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa fabrycznie nowych płyt drogowych wraz z rozładunkiem na terenie miasta Skwierzyna”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 290.9 KiB)
Lp 69
Data ogłoszenia
2021-05-27
Data rozstrzygnięcia
2021-06-01
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie istniejącego ogrodzenia cmentarza przy ul. Międzyrzeckiej”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 44.6 KiB)
Lp 70
Data ogłoszenia
2021-05-19
Data rozstrzygnięcia
2021-06-09
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa hali namiotowej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej w Trzebiszewie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania. (PDF, 385.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji