ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Skwierzynie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 61
Data ogłoszenia
2021-12-14
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą oraz przebudową istniejącego łącznika na terenie Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 172 KiB)
 • SWZ (ZIP, 6.7 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (ZIP, 252.5 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (ZIP, 59.4 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ (PDF, 451.9 KiB)
 • Pełnobranżowa dokumentacja techniczna w pliku DWG. (ZIP, 58.4 MiB)
 • Przedmiar branży sanitarnej, format ATH (ATH, 315.9 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ (PDF, 845.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ (PDF, 637.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 284.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 345.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 370.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 81.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy (PDF, 81.9 KiB)
Lp 62
Data ogłoszenia
2021-12-03
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pod nazwą: "Dostawa i montaż urządzeń małej architektury - skatepark na działce o nr. 321 położonej w obrębie 2 miasta Skwierzyna".
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 1.5 MiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 444.2 KiB)
Lp 63
Data ogłoszenia
2021-12-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa materiałów biurowych”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 1 do rozeznania rynku (DOC, 82 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 502.2 KiB)
Lp 64
Data ogłoszenia
2021-11-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą oraz przebudową istniejącego łącznika na terenie Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 172.3 KiB)
 • SWZ (ZIP, 10.1 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (ZIP, 252.5 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ (PDF, 1012.5 KiB)
 • Przedmiar Elektryczny i Architektoniczny + Konstrukcja ATH. (ZIP, 59.4 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ (PDF, 1 MiB)
 • Unieważnienie postępowania. (PDF, 320.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 62.7 KiB)
Lp 65
Data ogłoszenia
2021-11-10
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót naprawczych pokrycia dachowego w budynku przedszkola gminnego przy ul. Garnizonowej 18 w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 163.2 KiB)
 • SWZ (ZIP, 4.1 MiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 270.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 360.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 394.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 70 KiB)
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy (PDF, 62.2 KiB)
Lp 66
Data ogłoszenia
2021-11-09
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa pianina”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 2 MiB)
 • załącznik nr 1 do rozeznania rynku (DOC, 56.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 317 KiB)
Lp 67
Data ogłoszenia
2021-11-05
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa autokaru na potrzeby OSiR w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 142.9 KiB)
 • SWZ (ZIP, 3.8 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ (PDF, 349.7 KiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 263.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 305.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 332.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 65.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy (PDF, 54.9 KiB)
Lp 68
Data ogłoszenia
2021-11-04
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie usług polegających na usunięciu drzew oraz krzewów i usunięciu pni drzew poprzez frezowanie”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 2.6 MiB)
 • informacja o wyborze (PDF, 701.9 KiB)
Lp 69
Data ogłoszenia
2021-10-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą oraz przebudową istniejącego łącznika na terenie Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 167.7 KiB)
 • SWZ (ZIP, 7 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (ZIP, 252.5 MiB)
 • Unieważnienie postępowania. (PDF, 452.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 61.1 KiB)
Lp 70
Data ogłoszenia
2021-10-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-05 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa nowych zabawek i pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, pianina oraz szkoleń dla nauczycieli przedszkoli”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 2.7 MiB)
 • Załączniki do rozeznania rynku (ZIP, 92.9 KiB)
 • informacja o wyborze (PDF, 1.2 MiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 374.1 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 360.4 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 357.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji