ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 61
Data ogłoszenia
2021-08-31
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa wiaty/altany przy sali wiejskiej w Murzynowie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 2.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 285.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 420.2 KiB)
Lp 62
Data ogłoszenia
2021-08-19
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w ulicy Międzyrzeckiej w Skwierzynie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 124.7 KiB)
 • SWZ (ZIP, 17.2 MiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 276.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 348.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 379.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 71.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy (PDF, 67.9 KiB)
Lp 63
Data ogłoszenia
2021-08-04
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-06 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skwierzyna”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 2.4 MiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 449.6 KiB)
Lp 64
Data ogłoszenia
2021-07-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w ulicy Międzyrzeckiej w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 126.8 KiB)
 • SWZ (ZIP, 15.2 MiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 267.1 KiB)
 • Unieważnienie postępowania. (PDF, 302.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 51.5 KiB)
Lp 65
Data ogłoszenia
2021-07-27
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaprojektowanie i wybudowanie hali sportowej namiotowej przy Szkole Podstawowej Niepublicznej w Trzebiszewie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 133.5 KiB)
 • SWZ (ZIP, 9.8 MiB)
 • Wyjaśnienie treści SWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 271.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 335.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 362.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 73.8 KiB)
Lp 66
Data ogłoszenia
2021-07-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-21 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie dokumentacji technicznej, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, a także Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót przebudowy dróg gminnych przy ul. Głowackiego, Partyzantów, Partyzanckiej, w części ulicy Czerwonego Krzyża, placu manewrowego przy zespole garaży, ciągu komunikacyjnego wzdłuż rzeki Warty oraz drogi gminnej dojazdowej do budynku wielorodzinnego w ulicy Rynek 14 w Skwierzynie”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • rozeznanie rynku (PDF, 3.9 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 428.8 KiB)
Lp 67
Data ogłoszenia
2021-07-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie dokumentacji technicznej, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, a także Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót przebudowy drogi gminnej dojazdowej do budynków wielorodzinnych w ulicy Gimnazjalnej oraz zespołu garaży na działkach nr 531/14, 208/6, 205/16 położonych w obrębie 3 miasta Skwierzyna”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • rozeznanie rynku (PDF, 3.9 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 442.3 KiB)
Lp 68
Data ogłoszenia
2021-07-07
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa drogi gminnej na działkach nr 514/20 i 514/37 w obrębie 3 miasta Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 124.6 KiB)
 • SWZ (ZIP, 13.8 MiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 268.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 342.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 380.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 64.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy (PDF, 60.3 KiB)
Lp 69
Data ogłoszenia
2021-07-07
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni jednoprzestrzennej pieszo-jezdnej w ulicy Pola Międzyrzeckie, obręb 3 miasto Skwierzyna, działka nr 510/2”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie cenowo - ofertowe (PDF, 2.3 MiB)
 • Załącznik do zapytania cenowo ofertowego (RAR, 3.5 MiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 459.1 KiB)
Lp 70
Data ogłoszenia
2021-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni jednoprzestrzennej pieszo-jezdnej w ulicy Pola Międzyrzeckie, obręb 3 miasto Skwierzyna, działka nr 510/2”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie cenowo - ofertowe (PDF, 2.2 MiB)
 • załącznik do zapytania cenowo - ofertowego (RAR, 3.5 MiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 448.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji