ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 81
Data ogłoszenia
2020-12-23
Data rozstrzygnięcia
2020-12-29
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług konsultacji, serwisu i aktualizacji systemów komputerowych RADIX
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 330 KiB)
Lp 82
Data ogłoszenia
2020-12-15
Data rozstrzygnięcia
2020-12-21
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług konsultacji, serwisu i aktualizacji systemów komputerowych RADIX
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 303.9 KiB)
Lp 83
Data ogłoszenia
2020-09-21
Data rozstrzygnięcia
2020-10-13
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w m. Skwierzyna na działkach nr 327 i 320 obręb 2 Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 585.3 KiB)
Lp 84
Data ogłoszenia
2020-08-11
Data rozstrzygnięcia
2020-08-20
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pod nazwą: „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – Internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy 2 Lutego w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 164.9 KiB)
Lp 85
Data ogłoszenia
2020-08-05
Data rozstrzygnięcia
2020-08-07
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 358.8 KiB)
Lp 86
Data ogłoszenia
2020-07-20
Data rozstrzygnięcia
2020-08-11
Tytuł zamówienia publicznego
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pod nazwą: „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – Internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy 2 Lutego w Skwierzynie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 468.4 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 316.6 KiB)
Lp 87
Data ogłoszenia
2020-07-15
Data rozstrzygnięcia
2020-07-20
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skwierzyna w roku 2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 273.7 KiB)
Lp 88
Data ogłoszenia
2020-06-08
Data rozstrzygnięcia
2020-07-16
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – Internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy 2 Lutego w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 652.3 KiB)
Lp 89
Data ogłoszenia
2020-06-05
Data rozstrzygnięcia
2020-07-01
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie remontu parteru budynku Urzędu Miejskiego w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 397.8 KiB)
Lp 90
Data ogłoszenia
2020-05-11
Data rozstrzygnięcia
2020-05-18
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż urządzenia - bramki obrotowej niskiej podwójnej z trzema ramionami
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 391.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji