ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 81
Data ogłoszenia
2021-06-14
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej o szerokości 5 mb na działkach o nr 330, 208, 203 w obrębie miejscowości Gościnowo, gmina Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 127.7 KiB)
 • SWZ (ZIP, 7.2 MiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 275.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 62.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 455.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 64.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy (PDF, 70.9 KiB)
Lp 82
Data ogłoszenia
2021-06-14
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Świniarach.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 1.7 MiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 427 KiB)
Lp 83
Data ogłoszenia
2021-06-11
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa hali namiotowej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej w Trzebiszewie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 141.4 KiB)
 • SWZ (ZIP, 4.4 MiB)
 • Załączniki o nr 8 i 9 do SWZ (ZIP, 376.6 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ (ZIP, 83.8 MiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 251.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 304.4 KiB)
 • Unieważnienie postępowania. (PDF, 378.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 66.2 KiB)
Lp 84
Data ogłoszenia
2021-06-07
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-11 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa fabrycznie nowych płyt drogowych wraz z rozładunkiem na terenie miasta Skwierzyna”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 1.8 MiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 456.1 KiB)
Lp 85
Data ogłoszenia
2021-06-07
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie istniejącego ogrodzenia cmentarza przy ul. Międzyrzeckiej”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie cenowo - ofertowe (PDF, 2.2 MiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 418.4 KiB)
Lp 86
Data ogłoszenia
2021-05-27
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót naprawczych nawierzchni z płyt ażurowych na działce nr 329 położonej w miejscowości Gościnowo, gm. Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 127.1 KiB)
 • SWZ (ZIP, 6.9 MiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 256.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 373 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 399.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 64.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy (PDF, 62.5 KiB)
Lp 87
Data ogłoszenia
2021-05-27
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-01 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa fabrycznie nowych płyt drogowych wraz z rozładunkiem na terenie miasta Skwierzyna”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 1.8 MiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 290.9 KiB)
Lp 88
Data ogłoszenia
2021-05-27
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-31 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie istniejącego ogrodzenia cmentarza przy ul. Międzyrzeckiej”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie cenowo - ofertowe (PDF, 2.2 MiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 44.6 KiB)
Lp 89
Data ogłoszenia
2021-05-19
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa hali namiotowej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej w Trzebiszewie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 139 KiB)
 • SWZ (ZIP, 5.6 MiB)
 • Załączniki o nr 8 i 9 do SWZ (ZIP, 376.6 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ (ZIP, 83.8 MiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 271.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 320 KiB)
 • Unieważnienie postępowania. (PDF, 385.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 67.6 KiB)
Lp 90
Data ogłoszenia
2021-04-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-10 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie istniejącego ogrodzenia cmentarza przy ul. Międzyrzeckiej”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie cenowo - ofertowe (PDF, 2.1 MiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 274.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji