ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Skwierzynie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 81
Data ogłoszenia
2021-07-27
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaprojektowanie i wybudowanie hali sportowej namiotowej przy Szkole Podstawowej Niepublicznej w Trzebiszewie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 133.5 KiB)
 • SWZ (ZIP, 9.8 MiB)
 • Wyjaśnienie treści SWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 271.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 335.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 362.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 73.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy (PDF, 76.8 KiB)
Lp 82
Data ogłoszenia
2021-07-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-21 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie dokumentacji technicznej, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, a także Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót przebudowy dróg gminnych przy ul. Głowackiego, Partyzantów, Partyzanckiej, w części ulicy Czerwonego Krzyża, placu manewrowego przy zespole garaży, ciągu komunikacyjnego wzdłuż rzeki Warty oraz drogi gminnej dojazdowej do budynku wielorodzinnego w ulicy Rynek 14 w Skwierzynie”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • rozeznanie rynku (PDF, 3.9 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 428.8 KiB)
Lp 83
Data ogłoszenia
2021-07-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie dokumentacji technicznej, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, a także Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót przebudowy drogi gminnej dojazdowej do budynków wielorodzinnych w ulicy Gimnazjalnej oraz zespołu garaży na działkach nr 531/14, 208/6, 205/16 położonych w obrębie 3 miasta Skwierzyna”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • rozeznanie rynku (PDF, 3.9 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 442.3 KiB)
Lp 84
Data ogłoszenia
2021-07-07
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa drogi gminnej na działkach nr 514/20 i 514/37 w obrębie 3 miasta Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 124.6 KiB)
 • SWZ (ZIP, 13.8 MiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 268.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 342.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 380.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 64.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy (PDF, 60.3 KiB)
Lp 85
Data ogłoszenia
2021-07-07
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni jednoprzestrzennej pieszo-jezdnej w ulicy Pola Międzyrzeckie, obręb 3 miasto Skwierzyna, działka nr 510/2”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie cenowo - ofertowe (PDF, 2.3 MiB)
 • Załącznik do zapytania cenowo ofertowego (RAR, 3.5 MiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 459.1 KiB)
Lp 86
Data ogłoszenia
2021-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni jednoprzestrzennej pieszo-jezdnej w ulicy Pola Międzyrzeckie, obręb 3 miasto Skwierzyna, działka nr 510/2”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie cenowo - ofertowe (PDF, 2.2 MiB)
 • załącznik do zapytania cenowo - ofertowego (RAR, 3.5 MiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 448.6 KiB)
Lp 87
Data ogłoszenia
2021-06-14
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej o szerokości 5 mb na działkach o nr 330, 208, 203 w obrębie miejscowości Gościnowo, gmina Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 127.7 KiB)
 • SWZ (ZIP, 7.2 MiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 275.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 62.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 455.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 64.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy (PDF, 70.9 KiB)
Lp 88
Data ogłoszenia
2021-06-14
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Świniarach.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 1.7 MiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 427 KiB)
Lp 89
Data ogłoszenia
2021-06-11
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa hali namiotowej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej w Trzebiszewie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 141.4 KiB)
 • SWZ (ZIP, 4.4 MiB)
 • Załączniki o nr 8 i 9 do SWZ (ZIP, 376.6 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ (ZIP, 83.8 MiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 251.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 304.4 KiB)
 • Unieważnienie postępowania. (PDF, 378.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 66.2 KiB)
Lp 90
Data ogłoszenia
2021-06-07
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-11 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa fabrycznie nowych płyt drogowych wraz z rozładunkiem na terenie miasta Skwierzyna”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 1.8 MiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 456.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji