ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-09-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-28 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie dokumentacji technicznej budowy slipu na rzece Warcie w miejscowości Skwierzyna wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień, pozwoleń”.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 2.4 MiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-09-14
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Międzyrzeckiej na działce nr 514/37 w obrębie 3 miasta Skwierzyna
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 150.8 KiB)
 • SWZ (ZIP, 16.9 MiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 265.2 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-08-31
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 151.9 KiB)
 • SWZ (ZIP, 11.2 MiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 259.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 58 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-08-23
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-26 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa nowego obiektu infrastruktury rekreacyjnej – Skwierzyńska Gwiazda OCR na działce nr 319/1 w obrębie 2 miasta Skwierzyna”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie cenowo - ofertowe (PDF, 3.7 MiB)
 • PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (DOCX, 21.8 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 439.1 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-08-03
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-10 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa nowego obiektu infrastruktury rekreacyjnej – Skwierzyńska Gwiazda OCR na działce nr 319/1 w obrębie 2 miasta Skwierzyna”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie cenowo - ofertowe (PDF, 3.2 MiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 292.8 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-07-29
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utworzenie pumptracka wraz z mini zestawem street workout na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 156.5 KiB)
 • SWZ (ZIP, 9 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 34.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 52.2 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 390.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 73.7 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-07-28
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu i oprogramowania
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 152.8 KiB)
 • SWZ (ZIP, 9.8 MiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 41.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 59.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 394.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 71.2 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-07-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż doposażenia komputerowego dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 141.9 KiB)
 • SWZ (ZIP, 7.1 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ (PDF, 337.2 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ (PDF, 379.7 KiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 38.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 449.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 65.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 479.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 68.2 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-07-15
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-20 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa systemu monitoringu mobilnego”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 148.6 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 366.7 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-07-12
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-15 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa systemu monitoringu mobilnego”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 210.4 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 39.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji