ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-09-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-06 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w m. Skwierzyna na działkach nr 327 i 320 obręb 2 Skwierzyna
Status zamówienia
w toku
Załączniki
  • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 233.3 KiB)
  • SIWZ (ZIP, 18 MiB)
  • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 378.3 KiB)
  • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 714.8 KiB)
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 585.3 KiB)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 147.4 KiB)
  • Ogłoszenie o zmianie umowy (PDF, 142.7 KiB)