ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2021-12-14
Data rozstrzygnięcia
2022-01-26
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą oraz przebudową istniejącego łącznika na terenie Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 370.7 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2021-12-03
Data rozstrzygnięcia
2021-12-09
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pod nazwą: "Dostawa i montaż urządzeń małej architektury - skatepark na działce o nr. 321 położonej w obrębie 2 miasta Skwierzyna".
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 444.2 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2021-12-01
Data rozstrzygnięcia
2021-12-09
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa materiałów biurowych”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 502.2 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2021-11-22
Data rozstrzygnięcia
2021-12-07
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą oraz przebudową istniejącego łącznika na terenie Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania. (PDF, 320.1 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2021-11-10
Data rozstrzygnięcia
2021-12-03
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót naprawczych pokrycia dachowego w budynku przedszkola gminnego przy ul. Garnizonowej 18 w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 394.7 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2021-11-09
Data rozstrzygnięcia
2021-11-17
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa pianina”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 317 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2021-11-05
Data rozstrzygnięcia
2021-11-17
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa autokaru na potrzeby OSiR w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 332.9 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2021-11-04
Data rozstrzygnięcia
2021-11-08
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie usług polegających na usunięciu drzew oraz krzewów i usunięciu pni drzew poprzez frezowanie”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze (PDF, 701.9 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2021-10-29
Data rozstrzygnięcia
2021-11-03
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą oraz przebudową istniejącego łącznika na terenie Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania. (PDF, 452.7 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2021-10-28
Data rozstrzygnięcia
2021-12-21
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa nowych zabawek i pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, pianina oraz szkoleń dla nauczycieli przedszkoli”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze (PDF, 1.2 MiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 374.1 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 360.4 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 357.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji