ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 31
Data ogłoszenia
2021-07-27
Data rozstrzygnięcia
2021-08-26
Tytuł zamówienia publicznego
Zaprojektowanie i wybudowanie hali sportowej namiotowej przy Szkole Podstawowej Niepublicznej w Trzebiszewie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 362.7 KiB)
Lp 32
Data ogłoszenia
2021-07-16
Data rozstrzygnięcia
2021-07-21
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie dokumentacji technicznej, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, a także Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót przebudowy dróg gminnych przy ul. Głowackiego, Partyzantów, Partyzanckiej, w części ulicy Czerwonego Krzyża, placu manewrowego przy zespole garaży, ciągu komunikacyjnego wzdłuż rzeki Warty oraz drogi gminnej dojazdowej do budynku wielorodzinnego w ulicy Rynek 14 w Skwierzynie”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 428.8 KiB)
Lp 33
Data ogłoszenia
2021-07-16
Data rozstrzygnięcia
2021-07-21
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie dokumentacji technicznej, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, a także Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót przebudowy drogi gminnej dojazdowej do budynków wielorodzinnych w ulicy Gimnazjalnej oraz zespołu garaży na działkach nr 531/14, 208/6, 205/16 położonych w obrębie 3 miasta Skwierzyna”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 442.3 KiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2021-07-07
Data rozstrzygnięcia
2021-07-30
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa drogi gminnej na działkach nr 514/20 i 514/37 w obrębie 3 miasta Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 380.4 KiB)
Lp 35
Data ogłoszenia
2021-07-07
Data rozstrzygnięcia
2021-07-13
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni jednoprzestrzennej pieszo-jezdnej w ulicy Pola Międzyrzeckie, obręb 3 miasto Skwierzyna, działka nr 510/2”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 459.1 KiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2021-06-29
Data rozstrzygnięcia
2021-07-07
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni jednoprzestrzennej pieszo-jezdnej w ulicy Pola Międzyrzeckie, obręb 3 miasto Skwierzyna, działka nr 510/2”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 448.6 KiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2021-06-14
Data rozstrzygnięcia
2021-07-08
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej o szerokości 5 mb na działkach o nr 330, 208, 203 w obrębie miejscowości Gościnowo, gmina Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 455.9 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2021-06-14
Data rozstrzygnięcia
2021-06-21
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Świniarach.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 427 KiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2021-06-11
Data rozstrzygnięcia
2021-06-30
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa hali namiotowej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej w Trzebiszewie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania. (PDF, 378.3 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2021-06-07
Data rozstrzygnięcia
2021-06-15
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa fabrycznie nowych płyt drogowych wraz z rozładunkiem na terenie miasta Skwierzyna”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 456.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji