ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 51
Data ogłoszenia
2021-04-13
Data rozstrzygnięcia
2021-04-19
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie usługi polegającej na odnowieniu oznakowania poziomego cienkowarstwowego koloru białego na terenie miasta Skwierzyna”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 707.8 KiB)
Lp 52
Data ogłoszenia
2021-04-07
Data rozstrzygnięcia
2021-04-13
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa 9 sztuk donic kwiatowych do Skwierzyny wraz z rozładunkiem.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 394.5 KiB)
Lp 53
Data ogłoszenia
2021-03-30
Data rozstrzygnięcia
2021-05-05
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa ul. Międzyrzeckiej, budowa drogi gminnej w obrębie 3 Skwierzyna, budowa skrzyżowania, przebudowa skrzyżowania oraz przebudowa ul. Pola Międzyrzeckie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 594.6 KiB)
Lp 54
Data ogłoszenia
2021-03-08
Data rozstrzygnięcia
2021-03-11
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji technicznej, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, projektu stałej organizacji ruchu, a także Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dla budowy drogi gminnej – ul. Ceglana Góra w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania. (PDF, 350.5 KiB)
Lp 55
Data ogłoszenia
2021-03-04
Data rozstrzygnięcia
2021-03-09
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sadzonek kwiatów; ukwiecenie skrzynek, donic i latarni.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 361.2 KiB)
Lp 56
Data ogłoszenia
2020-12-23
Data rozstrzygnięcia
2020-12-29
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług konsultacji, serwisu i aktualizacji systemów komputerowych RADIX
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 330 KiB)
Lp 57
Data ogłoszenia
2020-12-15
Data rozstrzygnięcia
2020-12-21
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług konsultacji, serwisu i aktualizacji systemów komputerowych RADIX
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 303.9 KiB)
Lp 58
Data ogłoszenia
2020-09-21
Data rozstrzygnięcia
2020-10-13
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w m. Skwierzyna na działkach nr 327 i 320 obręb 2 Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 585.3 KiB)
Lp 59
Data ogłoszenia
2020-08-11
Data rozstrzygnięcia
2020-08-20
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pod nazwą: „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – Internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy 2 Lutego w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 164.9 KiB)
Lp 60
Data ogłoszenia
2020-08-05
Data rozstrzygnięcia
2020-08-07
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 358.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji