ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-08-03
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-10 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa nowego obiektu infrastruktury rekreacyjnej – Skwierzyńska Gwiazda OCR na działce nr 319/1 w obrębie 2 miasta Skwierzyna”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie cenowo - ofertowe (PDF, 3.2 MiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 292.8 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-07-29
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utworzenie pumptracka wraz z mini zestawem street workout na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 156.5 KiB)
 • SWZ (ZIP, 9 MiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 34.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 52.2 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-07-28
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu i oprogramowania
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 152.8 KiB)
 • SWZ (ZIP, 9.8 MiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 41.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 59.7 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-07-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż doposażenia komputerowego dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 141.9 KiB)
 • SWZ (ZIP, 7.1 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ (PDF, 337.2 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ (PDF, 379.7 KiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 38.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 449.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 65.4 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-07-15
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-20 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa systemu monitoringu mobilnego”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 148.6 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 366.7 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-07-12
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-15 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa systemu monitoringu mobilnego”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 210.4 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 39.5 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-07-05
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-08 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skwierzyna”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 2.2 MiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 54.6 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-07 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„RI – DOSTAWA I MONTAŻ DWÓCH STACJI NAPRAWCZYCH DLA ROWERÓW”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie o cenę (PDF, 1.7 MiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 357 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-06-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-28 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie o cenę (PDF, 4.9 MiB)
 • Załącznik do zapytania o cenę (XLSX, 20.8 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 480 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 461.9 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-06-15
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skwierzyna”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 2.7 MiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 377.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji