ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-06-14
Data rozstrzygnięcia
2021-06-21
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Świniarach.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 427 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-06-07
Data rozstrzygnięcia
2021-06-15
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa fabrycznie nowych płyt drogowych wraz z rozładunkiem na terenie miasta Skwierzyna”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 456.1 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-06-07
Data rozstrzygnięcia
2021-06-11
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie istniejącego ogrodzenia cmentarza przy ul. Międzyrzeckiej”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 418.4 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-05-27
Data rozstrzygnięcia
2021-06-01
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa fabrycznie nowych płyt drogowych wraz z rozładunkiem na terenie miasta Skwierzyna”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 290.9 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-05-27
Data rozstrzygnięcia
2021-06-01
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie istniejącego ogrodzenia cmentarza przy ul. Międzyrzeckiej”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 44.6 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-05-19
Data rozstrzygnięcia
2021-06-09
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa hali namiotowej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej w Trzebiszewie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania. (PDF, 385.9 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-04-30
Data rozstrzygnięcia
2021-05-05
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie istniejącego ogrodzenia cmentarza przy ul. Międzyrzeckiej”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 274.9 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-04-30
Data rozstrzygnięcia
2021-05-10
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie dokumentacji technicznej, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, projektu stałej organizacji ruchu, a także Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dla budowy drogi gminnej – ul. Ceglana Góra w Skwierzynie.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 440.1 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-04-21
Data rozstrzygnięcia
2021-04-30
Tytuł zamówienia publicznego
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pod nazwą: Rozbudowa ul. Międzyrzeckiej, budowa drogi gminnej na działkach nr 514/20 i 514/37 w obrębie 3 miasta Skwierzyna, budowa skrzyżowania ul. Międzyrzeckiej z budowaną drogą gminną, przebudowa skrzyżowania ul. Międzyrzeckiej z ul. Pola Międzyrzeckie oraz przebudowa ul. Pola Międzyrzeckie”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 764.9 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-04-20
Data rozstrzygnięcia
2021-04-27
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji stałej organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem na terenie miasta Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 397.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji