ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 101
Data ogłoszenia
2019-03-14
Data rozstrzygnięcia
2019-04-25
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 633.2 KiB)
Lp 102
Data ogłoszenia
2019-02-26
Data rozstrzygnięcia
2019-03-07
Tytuł zamówienia publicznego
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Trzebiszewie”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 707.9 KiB)
Lp 103
Data ogłoszenia
2019-02-20
Data rozstrzygnięcia
2019-03-01
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie remontu zaplecza szatniowego wraz natryskami w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie przy ul. Sportowej 1
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 357.1 KiB)
Lp 104
Data ogłoszenia
2019-02-13
Data rozstrzygnięcia
2019-02-22
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robot wraz z kosztorysami inwestorskimi budowy hali sportowej namiotowej całorocznej jako przyszkolnej sali sportowej wraz z wykonaniem boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na terenie Szkoły Podstawowej Niepublicznej w Trzebiszewie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 413.6 KiB)
Lp 105
Data ogłoszenia
2019-02-12
Data rozstrzygnięcia
2019-03-04
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 654.3 KiB)
Lp 106
Data ogłoszenia
2019-02-04
Data rozstrzygnięcia
2019-02-21
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 667.5 KiB)
Lp 107
Data ogłoszenia
2019-01-11
Data rozstrzygnięcia
2019-02-11
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebiszewie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 662.4 KiB)
Lp 108
Data ogłoszenia
2019-01-04
Data rozstrzygnięcia
2019-02-13
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie remontu pracowni spawalniczej w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 726.9 KiB)
Lp 109
Data ogłoszenia
2018-12-13
Data rozstrzygnięcia
2019-01-02
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie remontu pracowni spawalniczej w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 722.8 KiB)
Lp 110
Data ogłoszenia
2018-12-05
Data rozstrzygnięcia
2019-01-09
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebiszewie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 971.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji