ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 261
Data ogłoszenia
2013-03-07
Data rozstrzygnięcia
2013-03-11
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Skwierzyna na lata 2013-2032
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 262
Data ogłoszenia
2013-03-06
Data rozstrzygnięcia
2013-03-08
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa kruszywa drogowego.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 263
Data ogłoszenia
2013-02-19
Data rozstrzygnięcia
2013-03-07
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa związana z wycinką i cięciem pielęgnacyjnym drzew zlokalizowanych na terenie gminy Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 264
Data ogłoszenia
2013-02-19
Data rozstrzygnięcia
2013-03-07
Tytuł zamówienia publicznego
Remont ul. Rynek w Skwierzynie i przebudowa drogi wewnętrznej pełniącej funkcję ciągu pieszego realizowana w ramach zwiększenia atrakcyjności lokalnej grupy rybackiej POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 265
Data ogłoszenia
2013-02-11
Data rozstrzygnięcia
2013-02-20
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Skwierzynie w ramach projektu POKL 9.1.2 pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 266
Data ogłoszenia
2013-01-29
Data rozstrzygnięcia
2013-02-01
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa polegająca na nauce pływania uczniów klas 3 szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy Skwierzyna.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 267
Data ogłoszenia
2013-01-22
Data rozstrzygnięcia
2013-01-25
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór uprawnionego geodety, celem dokonania podziału geodezyjnego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 268
Data ogłoszenia
2013-01-11
Data rozstrzygnięcia
2013-01-16
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór uprawnionego geodety, celem dokonania podziału geodezyjnego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 269
Data ogłoszenia
2013-01-09
Data rozstrzygnięcia
2013-01-16
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie cenowe - wybór prasy lokalnej w celu publikacji ogłoszeń
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 270
Data ogłoszenia
2013-01-02
Data rozstrzygnięcia
2013-01-09
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór rzeczoznawcy majątkowego celem dokonywania wycen nieruchomości położnych na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna w roku 2013
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji