ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 31
Data ogłoszenia
2019-10-01
Data rozstrzygnięcia
2019-10-28
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych: ulicy Grunwaldzkiej oraz ulicy Plac Kościuszki w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 600.9 KiB)
Lp 32
Data ogłoszenia
2019-10-01
Data rozstrzygnięcia
2019-10-16
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Murzynowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 325.3 KiB)
Lp 33
Data ogłoszenia
2019-09-06
Data rozstrzygnięcia
2019-10-03
Tytuł zamówienia publicznego
Remont pomieszczeń budynku Zespołu Edukacyjnego – pierwszego piętra Przedszkola w miejscowości Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 611.9 KiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2019-08-14
Data rozstrzygnięcia
2019-08-28
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wyposażenia i mebli w ramach: Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2019”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 402.8 KiB)
Lp 35
Data ogłoszenia
2019-08-09
Data rozstrzygnięcia
2019-08-28
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wyposażenia mebli i urządzeń kuchennych oraz wyposażenia mebli i niezbędnego doposażenia do nowopowstałej świetlicy wiejskiej w Trzebiszewie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 2.9 MiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2019-08-07
Data rozstrzygnięcia
2019-09-04
Tytuł zamówienia publicznego
Remont pomieszczeń budynku Zespołu Edukacyjnego – pierwszego piętra Przedszkola w miejscowości Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 426.6 KiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2019-08-06
Data rozstrzygnięcia
2019-08-14
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej i ogrodzeniem placu zabaw
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 372.2 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2019-07-19
Data rozstrzygnięcia
2019-08-13
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich etap II oraz rozbudowa ulicy Ratuszowej w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 397 KiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2019-07-18
Data rozstrzygnięcia
2019-08-05
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej i ogrodzeniem placu zabaw.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 298.6 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2019-07-16
Data rozstrzygnięcia
2019-07-25
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skwierzyna w roku 2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 412.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji