ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 61
Data ogłoszenia
2021-04-30
Data rozstrzygnięcia
2021-05-10
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie dokumentacji technicznej, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, projektu stałej organizacji ruchu, a także Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dla budowy drogi gminnej – ul. Ceglana Góra w Skwierzynie.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 440.1 KiB)
Lp 62
Data ogłoszenia
2021-04-21
Data rozstrzygnięcia
2021-04-30
Tytuł zamówienia publicznego
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pod nazwą: Rozbudowa ul. Międzyrzeckiej, budowa drogi gminnej na działkach nr 514/20 i 514/37 w obrębie 3 miasta Skwierzyna, budowa skrzyżowania ul. Międzyrzeckiej z budowaną drogą gminną, przebudowa skrzyżowania ul. Międzyrzeckiej z ul. Pola Międzyrzeckie oraz przebudowa ul. Pola Międzyrzeckie”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 764.9 KiB)
Lp 63
Data ogłoszenia
2021-04-20
Data rozstrzygnięcia
2021-04-27
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji stałej organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem na terenie miasta Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 397.5 KiB)
Lp 64
Data ogłoszenia
2021-04-20
Data rozstrzygnięcia
2021-04-26
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie dokumentacji technicznej, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, projektu stałej organizacji ruchu, a także Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dla budowy drogi gminnej – ul. Ceglana Góra w Skwierzynie.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 384.2 KiB)
Lp 65
Data ogłoszenia
2021-04-13
Data rozstrzygnięcia
2021-04-19
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie usługi polegającej na odnowieniu oznakowania poziomego cienkowarstwowego koloru białego na terenie miasta Skwierzyna”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 707.8 KiB)
Lp 66
Data ogłoszenia
2021-04-07
Data rozstrzygnięcia
2021-04-13
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa 9 sztuk donic kwiatowych do Skwierzyny wraz z rozładunkiem.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 394.5 KiB)
Lp 67
Data ogłoszenia
2021-03-30
Data rozstrzygnięcia
2021-05-05
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa ul. Międzyrzeckiej, budowa drogi gminnej w obrębie 3 Skwierzyna, budowa skrzyżowania, przebudowa skrzyżowania oraz przebudowa ul. Pola Międzyrzeckie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 594.6 KiB)
Lp 68
Data ogłoszenia
2021-03-08
Data rozstrzygnięcia
2021-03-11
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji technicznej, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, projektu stałej organizacji ruchu, a także Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dla budowy drogi gminnej – ul. Ceglana Góra w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania. (PDF, 350.5 KiB)
Lp 69
Data ogłoszenia
2021-03-04
Data rozstrzygnięcia
2021-03-09
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sadzonek kwiatów; ukwiecenie skrzynek, donic i latarni.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 361.2 KiB)
Lp 70
Data ogłoszenia
2020-12-23
Data rozstrzygnięcia
2020-12-29
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług konsultacji, serwisu i aktualizacji systemów komputerowych RADIX
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 330 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji