ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-08-23
Data rozstrzygnięcia
2022-08-31
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa nowego obiektu infrastruktury rekreacyjnej – Skwierzyńska Gwiazda OCR na działce nr 319/1 w obrębie 2 miasta Skwierzyna”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 439.1 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-08-03
Data rozstrzygnięcia
2022-08-17
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa nowego obiektu infrastruktury rekreacyjnej – Skwierzyńska Gwiazda OCR na działce nr 319/1 w obrębie 2 miasta Skwierzyna”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • unieważnienie postępowania (PDF, 292.8 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-07-29
Data rozstrzygnięcia
2022-08-26
Tytuł zamówienia publicznego
Utworzenie pumptracka wraz z mini zestawem street workout na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 390.3 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-07-28
Data rozstrzygnięcia
2022-08-31
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu i oprogramowania
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 394.4 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-07-27
Data rozstrzygnięcia
2022-08-22
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż doposażenia komputerowego dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 479.1 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-07-15
Data rozstrzygnięcia
2022-07-29
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa systemu monitoringu mobilnego”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 366.7 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-07-12
Data rozstrzygnięcia
2022-07-13
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa systemu monitoringu mobilnego”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • unieważnienie postępowania (PDF, 39.5 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-07-05
Data rozstrzygnięcia
2022-07-11
Tytuł zamówienia publicznego
„Załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skwierzyna”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 54.6 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-06-29
Data rozstrzygnięcia
2022-07-08
Tytuł zamówienia publicznego
„RI – DOSTAWA I MONTAŻ DWÓCH STACJI NAPRAWCZYCH DLA ROWERÓW”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 357 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-06-24
Data rozstrzygnięcia
2022-07-08
Tytuł zamówienia publicznego
Przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 480 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 461.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji