ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-04-29
Data rozstrzygnięcia
2022-05-11
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa pomocy dydaktycznej do zajęć z nowoczesnej technologii edukacyjnej”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 437.8 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-04-13
Data rozstrzygnięcia
2022-05-11
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych w centrum miasta Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 456.1 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-03-31
Data rozstrzygnięcia
2022-04-05
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa sadzonek kwiatów i ukwiecenie skrzynek, donic i latarni”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 426.9 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-03-15
Data rozstrzygnięcia
2022-03-22
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie projektów stałych organizacji ruchu oraz ich zatwierdzenie i wprowadzenie, w tym dostawę i montaż oznakowania”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 337.4 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-03-03
Data rozstrzygnięcia
2022-03-29
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do budynków wielorodzinnych w ulicy Gimnazjalnej oraz zespołu garaży na działkach nr 531/14, 208/6, 205/16 położonych w obrębie 3 miasta Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 417.7 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-03-02
Data rozstrzygnięcia
2022-05-26
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa 1 szt. ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 283 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-02-04
Data rozstrzygnięcia
2022-03-02
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru „Budowy hali sportowej na terenie Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 383.3 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-01-26
Data rozstrzygnięcia
2022-02-23
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznej do zajęć z nowoczesnej technologii edukacyjnej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 463 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 325 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-01-11
Data rozstrzygnięcia
2022-02-10
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa doposażenia komputerowego dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 737.2 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-12-21
Data rozstrzygnięcia
2021-12-29
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa magicznego dywanu”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 403 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji