ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 91
Data ogłoszenia
2019-07-15
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont pomieszczeń budynku Zespołu Edukacyjnego – pierwszego piętra Przedszkola w miejscowości Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 241.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 3.3 MiB)
 • Załączniki o nr1-6 do SIWZ (DOCX, 1 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 2.9 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (ZIP, 7.3 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 473.9 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 424.1 KiB)
Lp 92
Data ogłoszenia
2019-07-08
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych oraz toalet pierwszej i drugiej kondygnacji budynku Urzędu Miejskiego Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 241.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 3.3 MiB)
 • Załączniki o nr1-6 do SIWZ (DOCX, 1 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (ZIP, 6.8 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 437.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 385.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 144.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie umowy (PDF, 135.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie umowy (PDF, 134.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie umowy (PDF, 139.6 KiB)
Lp 93
Data ogłoszenia
2019-07-04
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-12 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wyposażenia, mebli , zabawek i urządzeń RTV , AGD w ramach: Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2019”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 1 (ODT, 28.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 (PDF, 382 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 410.6 KiB)
Lp 94
Data ogłoszenia
2019-07-03
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-11 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej i ogrodzeniem placu zabaw
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie cenowo-ofertowe (PDF, 5.2 MiB)
 • Opis (ZIP, 6.6 MiB)
 • PZT (PDF, 1.1 MiB)
 • Przedmiar (PDF, 176.8 KiB)
 • Logo pion (PDF, 397.7 KiB)
 • Logo poziom (PDF, 381.7 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 307.4 KiB)
Lp 95
Data ogłoszenia
2019-07-02
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich etap II oraz rozbudowa ulicy Ratuszowej w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 253.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 3.1 MiB)
 • Załączniki o nr1-6 do SIWZ (DOCX, 1 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 2.9 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (ZIP, 18.5 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 585.1 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 431.6 KiB)
Lp 96
Data ogłoszenia
2019-06-26
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Świniarach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 207 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 1A do SIWZ (DOC, 142 KiB)
 • Załączniki o nr 1-5 do SIWZ (DOC, 119 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 108.6 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 623.8 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 610.7 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 443.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 419.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 139.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie umowy (PDF, 123.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie umowy (PDF, 124.2 KiB)
Lp 97
Data ogłoszenia
2019-06-19
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-28 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wyposażenia, mebli oraz urządzeń kuchennych w ramach: Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2019”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (DOCX, 99.6 KiB)
 • Wyjaśnienia treści rozeznania rynku. (PDF, 276.4 KiB)
 • Wyjaśnienia treści rozeznania rynku. (PDF, 315.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 407.4 KiB)
Lp 98
Data ogłoszenia
2019-06-05
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych oraz toalet pierwszej i drugiej kondygnacji budynku Urzędu Miejskiego Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 238.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 3.2 MiB)
 • Załączniki o nr1-6 do SIWZ (DOCX, 1 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 2.7 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (ZIP, 6.8 MiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 333.7 KiB)
Lp 99
Data ogłoszenia
2019-06-03
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-11 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej i ogrodzeniem placu zabaw
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie cenowo-ofertowe (PDF, 5.5 MiB)
 • Przedmiar (PDF, 176.8 KiB)
 • Opis (ZIP, 6.6 MiB)
 • PZT (PDF, 1.1 MiB)
 • Logo pion (PDF, 397.7 KiB)
 • Logo poziom (PDF, 381.7 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 277 KiB)
Lp 100
Data ogłoszenia
2019-05-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-03 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Naprawa ubytków jezdni o nawierzchniach mineralno–emulsyjnych i bitumicznych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (DOCX, 54.4 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 276.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji