ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 121
Data ogłoszenia
2019-03-14
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie remontu zaplecza szatniowego w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 228 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 10 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 651.2 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 679.1 KiB)
Lp 122
Data ogłoszenia
2019-03-14
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 218.3 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 5.2 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 748.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 633.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 142.1 KiB)
Lp 123
Data ogłoszenia
2019-02-26
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-06 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Trzebiszewie”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (DOCX, 758.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 707.9 KiB)
Lp 124
Data ogłoszenia
2019-02-22
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 140.3 KiB)
Lp 125
Data ogłoszenia
2019-02-20
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie remontu zaplecza szatniowego wraz natryskami w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie przy ul. Sportowej 1
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie cenowo-ofertowe (DOC, 85 KiB)
 • Przedmiar robót. (PDF, 775.5 KiB)
 • Załącznik graficzny (PDF, 670.1 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 357.1 KiB)
Lp 126
Data ogłoszenia
2019-02-13
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-21 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robot wraz z kosztorysami inwestorskimi budowy hali sportowej namiotowej całorocznej jako przyszkolnej sali sportowej wraz z wykonaniem boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na terenie Szkoły Podstawowej Niepublicznej w Trzebiszewie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (DOCX, 57.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 2 (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 3 (PDF, 1.6 MiB)
 • Wyjaśnienia treści rozeznania rynku. (PDF, 482.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 413.6 KiB)
Lp 127
Data ogłoszenia
2019-02-12
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 217.3 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 3 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 794.9 KiB)
 • Rzuty kondygnacji. (PDF, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 93.1 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 725.4 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 307.7 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 714.2 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 654.3 KiB)
Lp 128
Data ogłoszenia
2019-02-04
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 230.8 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 50.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 94.3 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 719.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - zmiana treści SIWZ (ZIP, 47.9 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 744.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 667.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 145.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie umowy (PDF, 136.7 KiB)
Lp 129
Data ogłoszenia
2019-01-11
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebiszewie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 232.8 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 32.7 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 686.6 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 645 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 772.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 662.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 145 KiB)
Lp 130
Data ogłoszenia
2019-01-04
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie remontu pracowni spawalniczej w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 229.1 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 16.4 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 863.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 726.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 143.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji