ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 151
Data ogłoszenia
2018-08-17
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaprojektowanie, dostawa i montaż hali namiotowej do całorocznej eksploatacji jako przyszkolna sala sportowa, wraz z wykonaniem boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na terenie Szkoły Podstawowej Niepublicznej w Trzebiszewie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 233.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 4.1 MiB)
 • Załączniki o nr 1-6 do SIWZ (DOCX, 1 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 9.8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (PDF, 3.3 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 614.4 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 442.1 KiB)
Lp 152
Data ogłoszenia
2018-08-08
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-17 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej (Street Workout) położonej na działce nr 319 w obrębie ewid. 2 – Skwierzyna.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (DOCX, 51 KiB)
 • Załącznik nr 1 do rozeznania rynku (PDF, 255.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 do rozeznania rynku (PDF, 873.1 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (JPG, 543.8 KiB)
Lp 153
Data ogłoszenia
2018-07-25
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaprojektowanie, dostawa i montaż hali namiotowej do całorocznej eksploatacji jako przyszkolna sala sportowa, wraz z wykonaniem boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na terenie Szkoły Podstawowej Niepublicznej w Trzebiszewie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 233.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 4.2 MiB)
 • Załączniki o nr 1-6 do SIWZ (DOCX, 1 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 9.9 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (PDF, 3.3 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 386.8 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 607.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 439.6 KiB)
Lp 154
Data ogłoszenia
2018-07-25
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-03 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oprogramowania specjalistycznego - program do symulacji zadań logistyczno-spedycyjnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 1.1 MiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 347.3 KiB)
Lp 155
Data ogłoszenia
2018-07-24
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-30 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych w budynku Zespołu Edukacyjnego – Przedszkola Integracyjnego „Gromadka Misia Uszatka” w Skwierzynie”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 1.1 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 35.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 385.3 KiB)
Lp 156
Data ogłoszenia
2018-06-28
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa targowiska miejskiego w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 233 KiB)
 • SIWZ (PDF, 9 MiB)
 • Załączniki nr 1-6 do SIWZ (DOCX, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 10.1 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (ZIP, 22.2 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 692.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 654.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 146.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie umowy (PDF, 137.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie umowy (PDF, 137.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie umowy (PDF, 137.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie umowy (PDF, 137.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie umowy (PDF, 139.8 KiB)
Lp 157
Data ogłoszenia
2018-06-27
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-16 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oprogramowania specjalistycznego - program do symulacji zadań logistyczno-spedycyjnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 1.1 MiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 359 KiB)
Lp 158
Data ogłoszenia
2018-06-14
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kurs prawa jazdy kat. B
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 2.8 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.1 MiB)
Lp 159
Data ogłoszenia
2018-06-08
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa targowiska miejskiego w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 232.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 9 MiB)
 • Załączniki nr 1-6 do SIWZ (DOCX, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 9.9 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (ZIP, 22.2 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 689.6 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 400.2 KiB)
Lp 160
Data ogłoszenia
2018-06-07
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-14 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skwierzyna w roku 2018
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie cenowo-ofertowe (DOC, 98 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 668.2 KiB)
 • Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 332 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji