ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 161
Data ogłoszenia
2018-05-30
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-08 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż modeli ryb oraz tablic informacyjnych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie cenowo-ofertowe (DOC, 334.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 431.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 (PDF, 1.8 MiB)
 • RODO - klauzula informacyjna Zamawiającego (PDF, 815.1 KiB)
 • RODO - wzór oświadczenia Wykonawcy (PDF, 711.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 407.2 KiB)
Lp 162
Data ogłoszenia
2018-05-16
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa targowiska miejskiego w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 228.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 8.4 MiB)
 • Załączniki nr 1-6 do SIWZ (DOCX, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 9.9 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (ZIP, 22.2 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 752.4 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 705.2 KiB)
Lp 163
Data ogłoszenia
2018-05-16
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ulicy Garnizonowej w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 220.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 4.9 MiB)
 • Załączniki nr 1-6 do SIWZ (DOCX, 1 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 3.4 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (ZIP, 7.6 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 470.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 411.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 144 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie umowy (PDF, 135.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie umowy (PDF, 144.2 KiB)
Lp 164
Data ogłoszenia
2018-05-10
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-17 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż modeli ryb oraz tablic informacyjnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie cenowo-ofertowe (DOC, 333 KiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 431.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 (PDF, 1.8 MiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 311.4 KiB)
Lp 165
Data ogłoszenia
2018-05-07
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 287/8 w obrębie 3 miasta Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 231.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 7.1 MiB)
 • Załączniki nr 1-6 do SIWZ (DOCX, 1 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 9.5 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (EXE, 16 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (RAR, 14.7 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 479.8 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 446.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 433.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 148.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie umowy (PDF, 261.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie umowy (PDF, 262.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie umowy (PDF, 262.3 KiB)
Lp 166
Data ogłoszenia
2018-04-10
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa targowiska miejskiego w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 228.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.2 MiB)
 • Załączniki nr 1-6 do SIWZ (DOCX, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 2.5 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (ZIP, 22.2 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 683.1 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 673 KiB)
Lp 167
Data ogłoszenia
2018-03-26
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Naprawa ubytków jezdni o nawierzchniach mineralno -emulsyjnych i bitumicznych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (DOCX, 48.3 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 288.8 KiB)
Lp 168
Data ogłoszenia
2018-03-19
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-26 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż 2 lamp solarnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (DOCX, 43.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 667.7 KiB)
Lp 169
Data ogłoszenia
2018-03-14
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-19 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Naprawa ubytków jezdni o nawierzchniach mineralno -emulsyjnych i bitumicznych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (DOCX, 48 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 280.2 KiB)
Lp 170
Data ogłoszenia
2018-03-05
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa targowiska miejskiego w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 242.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 8.5 MiB)
 • Załączniki nr 1-6 do SIWZ (DOCX, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 9.9 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (ZIP, 22.2 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 433.8 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 734.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 676.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji