ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 171
Data ogłoszenia
2018-03-05
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Informacja o udzieleniu zamówienia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 5.5 MiB)
Lp 172
Data ogłoszenia
2018-02-13
Termin składania ofert / wniosków
2018-02-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utworzenie "Parku Ryb Pojezierza Dobiegniewskiego w Skwierzynie" szansą na rozwój turystyki regionu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 236.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 7.4 MiB)
 • Załączniki o nr 1-7 do SIWZ (ZIP, 9.2 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (ZIP, 9.3 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 728.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 447.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 143 KiB)
Lp 173
Data ogłoszenia
2018-01-24
Termin składania ofert / wniosków
2018-02-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utworzenie "Parku Ryb Pojezierza Dobiegniewskiego w Skwierzynie" szansą na rozwój turystyki regionu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 242.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 7.3 MiB)
 • Załączniki o nr 1-7 do SIWZ (ZIP, 9.2 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (ZIP, 9.3 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 734.3 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 641.4 KiB)
Lp 174
Data ogłoszenia
2018-01-17
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 142.5 KiB)
Lp 175
Data ogłoszenia
2018-01-11
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-19 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa mebli i wyposażenia kuchni w ramach projektu: „Modernizacja i doposażenie pomieszczeń Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie do pełnienia funkcji przedszkolnej”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie cenowo-ofertowe (PDF, 6.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (Opis Przedmiotu Zamówienia) (XLS, 46.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego. (PDF, 1.5 MiB)
 • 2 Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego (PDF, 373 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.1 MiB)
Lp 176
Data ogłoszenia
2018-01-10
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-18 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa mebli w ramach projektu: „Modernizacja i doposażenie pomieszczeń Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie do pełnienia funkcji przedszkolnej”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie cenowo-ofertowe (PDF, 7.1 MiB)
 • Kompletny Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (Opis Przedmiotu Zamówienia) (XLS, 47 KiB)
 • Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego. (PDF, 641.3 KiB)
 • 2 Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego (PDF, 487.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.1 MiB)
Lp 177
Data ogłoszenia
2018-01-09
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-17 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerów w ramach projektu: „Modernizacja i doposażenie pomieszczeń Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie do pełnienia funkcji przedszkolnej”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 196.7 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 7.7 MiB)
 • Załączniki o nr 1-7 do SIWZ (ZIP, 3 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 372 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 743.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 448.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 138.1 KiB)
Lp 178
Data ogłoszenia
2018-01-02
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Informacja o udzieleniu zamówienia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.5 MiB)
Lp 179
Data ogłoszenia
2017-12-01
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-11 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oprogramowania specjalistycznego - mPensjonat
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (DOCX, 96.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 415.7 KiB)
Lp 180
Data ogłoszenia
2017-11-22
Termin składania ofert / wniosków
2017-11-29 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług konsultacji, serwisu i aktualizacji systemów komputerowych RADIX.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (DOCX, 44.1 KiB)
 • Projekt umowy. (PDF, 1.3 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 344 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji