ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2020-04-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Obsługa bankowa budżetu Gminy Skwierzyna oraz jednostek organizacyjnych Gminy Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 227.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 4.2 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 72.4 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 582 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 631.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 580 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 156.6 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2020-04-01
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-03 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego dla szkół
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 1.5 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 677.8 KiB)
 • Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 344.8 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 304.7 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2020-03-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-19 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie usługi usunięcia drzew , obniżenia pni drzew, cięcia i pielęgnacji korony drzew, nasadzeń drzew.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 1.2 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 373.6 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2020-03-12
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-16 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sadzonek kwiatów i ukwiecenie skrzynek, donic i latarni
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 1015.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 140.7 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2020-03-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Skwierzyna na lata 2020 – 2023 oraz sprawozdania z wykonania programu w latach 2018 - 2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zapytanie o cenę (DOCX, 39.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 409.7 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2020-02-28
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-16 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – Internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy 2 Lutego w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 232.7 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 78.7 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 794 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 968.9 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 846.5 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2020-02-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-25 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa 22 szt. elektrycznych, czteropalnikowych kuchenek wolnostojących, stanowiących wyposażenie komunalnego budynku wielorodzinnego w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 1 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 344.8 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2020-02-18
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Informacja o udzieleniu zamówienia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 2.6 MiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2020-02-14
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 144.9 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2020-01-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ulicy Powstańców Wlkp. w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 1.4 MiB)
 • SIWZ (ZIP, 6.1 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 479.8 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 704.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 566.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 142.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie umowy (PDF, 134.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji