ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2021-07-07
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni jednoprzestrzennej pieszo-jezdnej w ulicy Pola Międzyrzeckie, obręb 3 miasto Skwierzyna, działka nr 510/2”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie cenowo - ofertowe (PDF, 2.3 MiB)
 • Załącznik do zapytania cenowo ofertowego (RAR, 3.5 MiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 459.1 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2021-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni jednoprzestrzennej pieszo-jezdnej w ulicy Pola Międzyrzeckie, obręb 3 miasto Skwierzyna, działka nr 510/2”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie cenowo - ofertowe (PDF, 2.2 MiB)
 • załącznik do zapytania cenowo - ofertowego (RAR, 3.5 MiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 448.6 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2021-06-14
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej o szerokości 5 mb na działkach o nr 330, 208, 203 w obrębie miejscowości Gościnowo, gmina Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 127.7 KiB)
 • SWZ (ZIP, 7.2 MiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 275.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 62.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 455.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 64.5 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2021-06-14
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Świniarach.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 1.7 MiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 427 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2021-06-11
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa hali namiotowej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej w Trzebiszewie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 141.4 KiB)
 • SWZ (ZIP, 4.4 MiB)
 • Załączniki o nr 8 i 9 do SWZ (ZIP, 376.6 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SWZ (ZIP, 83.8 MiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 251.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 304.4 KiB)
 • Unieważnienie postępowania. (PDF, 378.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 66.2 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2021-06-07
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-11 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa fabrycznie nowych płyt drogowych wraz z rozładunkiem na terenie miasta Skwierzyna”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 1.8 MiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 456.1 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2021-06-07
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie istniejącego ogrodzenia cmentarza przy ul. Międzyrzeckiej”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie cenowo - ofertowe (PDF, 2.2 MiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 418.4 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2021-05-31
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie istniejącego ogrodzenia cmentarza przy ul. Międzyrzeckiej”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 29
Data ogłoszenia
2021-05-27
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót naprawczych nawierzchni z płyt ażurowych na działce nr 329 położonej w miejscowości Gościnowo, gm. Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 127.1 KiB)
 • SWZ (ZIP, 6.9 MiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 256.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 373 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 399.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 64.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy (PDF, 62.5 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2021-05-27
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-01 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa fabrycznie nowych płyt drogowych wraz z rozładunkiem na terenie miasta Skwierzyna”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 1.8 MiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 290.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji