ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 371
Data ogłoszenia
2013-02-19
Termin składania ofert / wniosków
2013-03-22 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa związana z wycinką i cięciem pielęgnacyjnym drzew zlokalizowanych na terenie gminy Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie cenowe (DOC, 47.5 KiB)
 • oferta Wykonawcy (DOC, 34.5 KiB)
 • oświadczenie (DOCX, 14.8 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 119.5 KiB)
Lp 372
Data ogłoszenia
2013-02-19
Termin składania ofert / wniosków
2013-03-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont ul. Rynek w Skwierzynie i przebudowa drogi wewnętrznej pełniącej funkcję ciągu pieszego realizowana w ramach zwiększenia atrakcyjności lokalnej grupy rybackiej POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zał. a - opis techniczny (PDF, 507 KiB)
 • zał.a - rysunek 1 (PDF, 295.5 KiB)
 • zał. a- rysunek 2 (PDF, 657.9 KiB)
 • zał. a - rysunek 3 (PDF, 195 KiB)
 • zał. a - rysunek 4 (PDF, 286.4 KiB)
 • załącznik a (PDF, 419 KiB)
 • Specyfikacja techniczna a - 1 (PDF, 212.7 KiB)
 • Specyfikacja techniczna a - 2 (PDF, 122.3 KiB)
 • Specyfikacja techniczna a - 3 (PDF, 110.9 KiB)
 • Specyfikacja techniczna a - 4 (PDF, 217 KiB)
 • Specyfikacja techniczna a - 5 (PDF, 273.5 KiB)
 • Specyfikacja techniczna a - 6 (PDF, 124.2 KiB)
 • Specyfikacja techniczna a - 7 (PDF, 268.5 KiB)
 • Specyfikacja techniczna a - 8 (PDF, 195.1 KiB)
 • Specyfikacja techniczna a - 9 (PDF, 199.9 KiB)
 • Specyfikacja techniczna a - 10 (PDF, 387.2 KiB)
 • Specyfikacja techniczna a - 11 (PDF, 916.3 KiB)
 • Specyfikacja techniczna a - 12 (PDF, 312 KiB)
 • Przedmiar robót a - 1 (PDF, 309.8 KiB)
 • Przedmiar robót a - 2 (PDF, 306.5 KiB)
 • Specyfikacja techniczna b (PDF, 979.3 KiB)
 • Opis techniczny b (PDF, 1.1 MiB)
 • Przedmiar robót b (XLS, 54 KiB)
 • Orientacja b (PDF, 146.6 KiB)
 • zał. b - rysunek 1 (JPG, 3.7 MiB)
 • zał. b - rysunek 2 (JPG, 689.2 KiB)
 • zał. b - rysunek 3 (JPG, 697.2 KiB)
 • zał. b - rysunek 4 (JPG, 788.6 KiB)
 • zał. b - rysunek 5 (JPG, 735 KiB)
 • zał. b - rysunek 6 (JPG, 757.8 KiB)
 • zał. b - rysunek 7 (JPG, 1.2 MiB)
 • SIWZ (DOC, 226.5 KiB)
 • zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy (DOCX, 35.1 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (DOC, 184 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (DOC, 5 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 48.7 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 79.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (DOC, 34 KiB)
Lp 373
Data ogłoszenia
2013-02-11
Termin składania ofert / wniosków
2013-02-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Skwierzynie w ramach projektu POKL 9.1.2 pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 200 KiB)
 • Zał. nr 1 (DOC, 122 KiB)
 • Zał. nr 2 (DOC, 117 KiB)
 • Zał. nr 2a (DOC, 116 KiB)
 • Zał. nr 3 - zad. 7 (DOC, 162 KiB)
 • Zał. nr 3 - zad. 8 (DOC, 162 KiB)
 • Rachunek - zał. nr 1 do umowy (DOC, 123.5 KiB)
 • Zał. nr 4 (DOC, 124 KiB)
 • Zał. nr 4a (DOC, 115 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 38.9 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 103.8 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOC, 36 KiB)
Lp 374
Data ogłoszenia
2013-02-07
Termin składania ofert / wniosków
2013-02-15 10:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup paliw w systemie sprzedaży bezgotówkowej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Skwierzynie i jednostek Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 225.5 KiB)
 • Zał. nr 1A (DOC, 42 KiB)
 • Zał. nr 1B (DOC, 42.5 KiB)
 • Zał. nr 2 (DOC, 50 KiB)
 • Zał. nr 3 (DOC, 65.5 KiB)
 • Zał. nr 4 (DOC, 46.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (DOC, 131 KiB)
Lp 375
Data ogłoszenia
2013-02-07
Termin składania ofert / wniosków
2013-02-12 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Zapytanie cenowe (DOC, 47 KiB)
 • oferta Wykonawcy (DOC, 32.5 KiB)
 • oświadczenie (DOCX, 14.9 KiB)
Lp 376
Data ogłoszenia
2013-01-29
Termin składania ofert / wniosków
2013-02-04 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych.
Status zamówienia
nierozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie cenowe (DOC, 47 KiB)
 • oferta Wykonawcy (DOC, 33 KiB)
 • oświadczenie (DOCX, 14.9 KiB)
Lp 377
Data ogłoszenia
2013-01-29
Termin składania ofert / wniosków
2013-02-04 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Zapytanie cenowe (DOC, 43.5 KiB)
 • oferta Wykonawcy (DOC, 32 KiB)
 • oświadczenie (DOCX, 14.8 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 114.5 KiB)
Lp 378
Data ogłoszenia
2013-01-29
Termin składania ofert / wniosków
2013-02-01 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa polegająca na nauce pływania uczniów klas 3 szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy Skwierzyna.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie cenowe (DOC, 43.5 KiB)
 • oferta Wykonawcy (DOC, 50.5 KiB)
 • oświadczenie (DOCX, 14.8 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 114.5 KiB)
Lp 379
Data ogłoszenia
2013-01-28
Termin składania ofert / wniosków
2013-02-06 10:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - zakup paliw w systemie sprzedaży bezgotówkowej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Skwierzynie i jednostek Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 225.5 KiB)
 • Zał. nr 1A (DOC, 42 KiB)
 • Zał. nr 1B (DOC, 42.5 KiB)
 • Zał. nr 2 (DOC, 50 KiB)
 • Zał. nr 3 (DOC, 65.5 KiB)
 • Zał. nr 4 (DOC, 46.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (DOC, 109.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. (DOC, 130.5 KiB)
Lp 380
Data ogłoszenia
2013-01-22
Termin składania ofert / wniosków
2013-01-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór uprawnionego geodety, celem dokonania podziału geodezyjnego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie cenowe (DOC, 42.5 KiB)
 • oferta Wykonawcy (DOC, 29.5 KiB)
 • oświadczenie (DOCX, 14.8 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 116 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji