ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 31
Data ogłoszenia
2019-10-01
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-16 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych: ulicy Grunwaldzkiej oraz ulicy Plac Kościuszki w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 1.4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 3.1 MiB)
 • Załączniki o nr 1-6 do SIWZ (DOCX, 1 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 2.9 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (ZIP, 20.1 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 797.1 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 756.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 600.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 295.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie umowy (PDF, 139.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie umowy (PDF, 139.5 KiB)
Lp 32
Data ogłoszenia
2019-10-01
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Murzynowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 1.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 4.1 MiB)
 • Załączniki o nr 1-6 do SIWZ (DOCX, 1 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (ZIP, 14.4 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 738 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 325.3 KiB)
Lp 33
Data ogłoszenia
2019-09-06
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont pomieszczeń budynku Zespołu Edukacyjnego – pierwszego piętra Przedszkola w miejscowości Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 241.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 3.7 MiB)
 • Załączniki o nr1-6 do SIWZ (DOCX, 1 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 2.9 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (ZIP, 7.3 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 721.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 611.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 236.7 KiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2019-08-14
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-22 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wyposażenia i mebli w ramach: Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2019”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 1.8 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 402.8 KiB)
Lp 35
Data ogłoszenia
2019-08-09
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wyposażenia mebli i urządzeń kuchennych oraz wyposażenia mebli i niezbędnego doposażenia do nowopowstałej świetlicy wiejskiej w Trzebiszewie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie cenowo-ofertowe (PDF, 4.1 MiB)
 • Załączniki o nr 1-3 (DOCX, 245 KiB)
 • Załącznik nr 4 (PDF, 2.3 MiB)
 • Wyjaśnienia treści zapytania cenowo-ofertowego (PDF, 404.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 2.9 MiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2019-08-07
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont pomieszczeń budynku Zespołu Edukacyjnego – pierwszego piętra Przedszkola w miejscowości Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 241.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.9 MiB)
 • Załączniki o nr1-6 do SIWZ (DOCX, 1 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (ZIP, 7.3 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 444.8 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 426.6 KiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2019-08-06
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-14 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej i ogrodzeniem placu zabaw
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie cenowo-ofertowe (PDF, 5.2 MiB)
 • Przedmiar (PDF, 176.8 KiB)
 • Opis (ZIP, 6.6 MiB)
 • PZT (PDF, 1.1 MiB)
 • Logo pion (PDF, 397.7 KiB)
 • Logo poziom (PDF, 381.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 372.2 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2019-07-19
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich etap II oraz rozbudowa ulicy Ratuszowej w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 243.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 3.1 MiB)
 • Załączniki o nr1-6 do SIWZ (DOCX, 1 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 2.9 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (ZIP, 18.5 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 644.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 397 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 146.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie umowy (PDF, 234 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie umowy (PDF, 217.1 KiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2019-07-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-26 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej i ogrodzeniem placu zabaw.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie cenowo-ofertowe (PDF, 5.2 MiB)
 • Opis (ZIP, 6.6 MiB)
 • PZT (PDF, 1.1 MiB)
 • Przedmiar (PDF, 176.8 KiB)
 • Logo pion (PDF, 397.7 KiB)
 • Logo poziom (PDF, 381.7 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 298.6 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2019-07-16
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-24 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skwierzyna w roku 2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (DOCX, 59.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 412.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji