ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 41
Data ogłoszenia
2021-03-08
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji technicznej, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, projektu stałej organizacji ruchu, a także Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dla budowy drogi gminnej – ul. Ceglana Góra w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 2.3 MiB)
 • Załącznik nr1 (PDF, 885.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania. (PDF, 350.5 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2021-03-04
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sadzonek kwiatów; ukwiecenie skrzynek, donic i latarni.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 1.5 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 361.2 KiB)
Lp 43
Data ogłoszenia
2021-02-03
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 144.9 KiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2020-12-23
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług konsultacji, serwisu i aktualizacji systemów komputerowych RADIX
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 1.2 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 330 KiB)
Lp 45
Data ogłoszenia
2020-12-15
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-17 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług konsultacji, serwisu i aktualizacji systemów komputerowych RADIX
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 1.3 MiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 303.9 KiB)
Lp 46
Data ogłoszenia
2020-11-03
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Informacja o udzieleniu zamówienia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
Lp 47
Data ogłoszenia
2020-09-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-06 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w m. Skwierzyna na działkach nr 327 i 320 obręb 2 Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 233.3 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 18 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 378.3 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 714.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 585.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 147.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie umowy (PDF, 142.7 KiB)
Lp 48
Data ogłoszenia
2020-08-11
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-20 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pod nazwą: „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – Internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy 2 Lutego w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 3 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 164.9 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2020-08-05
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zapytanie o cenę (PDF, 1.5 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 358.8 KiB)
Lp 50
Data ogłoszenia
2020-07-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-28 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pod nazwą: „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – Internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy 2 Lutego w Skwierzynie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 3 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 468.4 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 316.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji