ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 71
Data ogłoszenia
2020-06-05
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie remontu parteru budynku Urzędu Miejskiego w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 228.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.8 MiB)
 • Załączniki o nr 1-6 do SIWZ (DOCX, 1 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 2.7 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (ZIP, 8.9 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 619.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 397.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 143.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie umowy (PDF, 135.9 KiB)
Lp 72
Data ogłoszenia
2020-05-13
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Informacja o udzieleniu zamówienia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 4.4 MiB)
Lp 73
Data ogłoszenia
2020-05-11
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-15 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż urządzenia - bramki obrotowej niskiej podwójnej z trzema ramionami
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 1.4 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 391.8 KiB)
Lp 74
Data ogłoszenia
2020-04-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Obsługa bankowa budżetu Gminy Skwierzyna oraz jednostek organizacyjnych Gminy Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 227.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 4.2 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 72.4 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 582 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 631.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 580 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 156.6 KiB)
Lp 75
Data ogłoszenia
2020-04-01
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-03 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego dla szkół
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 1.5 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 677.8 KiB)
 • Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 344.8 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 304.7 KiB)
Lp 76
Data ogłoszenia
2020-03-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-19 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie usługi usunięcia drzew , obniżenia pni drzew, cięcia i pielęgnacji korony drzew, nasadzeń drzew.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 1.2 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 373.6 KiB)
Lp 77
Data ogłoszenia
2020-03-12
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-16 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sadzonek kwiatów i ukwiecenie skrzynek, donic i latarni
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 1015.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 140.7 KiB)
Lp 78
Data ogłoszenia
2020-03-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Skwierzyna na lata 2020 – 2023 oraz sprawozdania z wykonania programu w latach 2018 - 2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zapytanie o cenę (DOCX, 39.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 409.7 KiB)
Lp 79
Data ogłoszenia
2020-02-28
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-16 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – Internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy 2 Lutego w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 232.7 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 78.7 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 794 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 968.9 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 846.5 KiB)
Lp 80
Data ogłoszenia
2020-02-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-25 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa 22 szt. elektrycznych, czteropalnikowych kuchenek wolnostojących, stanowiących wyposażenie komunalnego budynku wielorodzinnego w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 1 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 344.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji