ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-05-27
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 114.1 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-05-25
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 71.8 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-04-29
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-09 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa pomocy dydaktycznej do zajęć z nowoczesnej technologii edukacyjnej”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 2.2 MiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 437.8 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-04-13
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych w centrum miasta Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 156 KiB)
 • SWZ (ZIP, 62.4 MiB)
 • Rysunek - zakres opracowania (PDF, 1.4 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ (PDF, 452 KiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 292 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 431.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 456.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 70.6 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-03-31
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa sadzonek kwiatów i ukwiecenie skrzynek, donic i latarni”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 1.8 MiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 426.9 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-03-31
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 55.1 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-03-15
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-21 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie projektów stałych organizacji ruchu oraz ich zatwierdzenie i wprowadzenie, w tym dostawę i montaż oznakowania”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 2.8 MiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 337.4 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-03-03
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do budynków wielorodzinnych w ulicy Gimnazjalnej oraz zespołu garaży na działkach nr 531/14, 208/6, 205/16 położonych w obrębie 3 miasta Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 153.7 KiB)
 • SWZ (ZIP, 6.1 MiB)
 • Załączniki o nr 8 i 9 do SWZ (ZIP, 8.6 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ (PDF, 330.3 KiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 274.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 394.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 417.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 71.3 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-03-02
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa 1 szt. ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 105.4 KiB)
 • SWZ (ZIP, 658.7 KiB)
 • Załacznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 217.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ (PDF, 109.3 KiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 262.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 273.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 283 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-02-14
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 68.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji