ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-04-07
Data rozstrzygnięcia
2021-04-13
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa 9 sztuk donic kwiatowych do Skwierzyny wraz z rozładunkiem.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 394.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-03-08
Data rozstrzygnięcia
2021-03-11
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji technicznej, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, projektu stałej organizacji ruchu, a także Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dla budowy drogi gminnej – ul. Ceglana Góra w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania. (PDF, 350.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-03-04
Data rozstrzygnięcia
2021-03-09
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sadzonek kwiatów; ukwiecenie skrzynek, donic i latarni.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 361.2 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-12-23
Data rozstrzygnięcia
2020-12-29
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług konsultacji, serwisu i aktualizacji systemów komputerowych RADIX
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 330 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-12-15
Data rozstrzygnięcia
2020-12-21
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług konsultacji, serwisu i aktualizacji systemów komputerowych RADIX
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 303.9 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-09-21
Data rozstrzygnięcia
2020-10-13
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w m. Skwierzyna na działkach nr 327 i 320 obręb 2 Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 585.3 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-08-11
Data rozstrzygnięcia
2020-08-20
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pod nazwą: „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – Internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy 2 Lutego w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 164.9 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-08-05
Data rozstrzygnięcia
2020-08-07
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 358.8 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-07-20
Data rozstrzygnięcia
2020-08-11
Tytuł zamówienia publicznego
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pod nazwą: „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – Internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy 2 Lutego w Skwierzynie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 468.4 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 316.6 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-07-15
Data rozstrzygnięcia
2020-07-20
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skwierzyna w roku 2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 273.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji