ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-11-10
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót naprawczych pokrycia dachowego w budynku przedszkola gminnego przy ul. Garnizonowej 18 w Skwierzynie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 163.2 KiB)
 • SWZ (ZIP, 4.1 MiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 270.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 360.2 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-11-09
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa pianina”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 2 MiB)
 • załącznik nr 1 do rozeznania rynku (DOC, 56.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 317 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-11-05
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa autokaru na potrzeby OSiR w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 142.9 KiB)
 • SWZ (ZIP, 3.8 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ (PDF, 349.7 KiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 263.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 305.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 332.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 65.8 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-11-04
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie usług polegających na usunięciu drzew oraz krzewów i usunięciu pni drzew poprzez frezowanie”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 2.6 MiB)
 • informacja o wyborze (PDF, 701.9 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-10-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą oraz przebudową istniejącego łącznika na terenie Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 167.7 KiB)
 • SWZ (ZIP, 7 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ (ZIP, 252.5 MiB)
 • Unieważnienie postępowania. (PDF, 452.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 61.1 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-10-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-05 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa nowych zabawek i pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, pianina oraz szkoleń dla nauczycieli przedszkoli”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 2.7 MiB)
 • Załączniki do rozeznania rynku (ZIP, 92.9 KiB)
 • informacja o wyborze (PDF, 1.2 MiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 374.1 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-10-20
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Kruszenie gruzu betonowo – ceglastego na terenie miasta Skwierzyna”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 1.8 MiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 734 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-09-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż urządzeń małej architektury – skateparku na działce o nr 321 położonej w obrębie 2 miasta Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 158.7 KiB)
 • SWZ (ZIP, 9.4 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ (PDF, 443.5 KiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 271.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 338.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 404.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 74.4 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-09-27
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa wiaty/altany przy sali wiejskiej w Murzynowie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 2.1 MiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 471.2 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-09-20
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa wiaty/altany przy sali wiejskiej w Murzynowie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie rynku (PDF, 2.2 MiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 290.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji