ˆ

Wyniki innych postępowań

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-09-20
Data rozstrzygnięcia
2021-09-24
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa wiaty/altany przy sali wiejskiej w Murzynowie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 290.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-09-03
Data rozstrzygnięcia
2021-09-08
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie robót rozbiórkowych dwóch budynków gospodarczych zlokalizowanych na terenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej na działce nr 426/1 w Trzebiszewie wraz zagospodarowaniem materiału z rozbiórki”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 680.3 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-08-31
Data rozstrzygnięcia
2021-09-20
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa wiaty/altany przy sali wiejskiej w Murzynowie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 420.2 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-08-19
Data rozstrzygnięcia
2021-09-13
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w ulicy Międzyrzeckiej w Skwierzynie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 379.4 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-08-04
Data rozstrzygnięcia
2021-08-09
Tytuł zamówienia publicznego
„Załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skwierzyna”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze (PDF, 449.6 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-07-29
Data rozstrzygnięcia
2021-08-18
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w ulicy Międzyrzeckiej w Skwierzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania. (PDF, 302.8 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-07-27
Data rozstrzygnięcia
2021-08-26
Tytuł zamówienia publicznego
Zaprojektowanie i wybudowanie hali sportowej namiotowej przy Szkole Podstawowej Niepublicznej w Trzebiszewie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 362.7 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-07-16
Data rozstrzygnięcia
2021-07-21
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie dokumentacji technicznej, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, a także Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót przebudowy dróg gminnych przy ul. Głowackiego, Partyzantów, Partyzanckiej, w części ulicy Czerwonego Krzyża, placu manewrowego przy zespole garaży, ciągu komunikacyjnego wzdłuż rzeki Warty oraz drogi gminnej dojazdowej do budynku wielorodzinnego w ulicy Rynek 14 w Skwierzynie”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 428.8 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-07-16
Data rozstrzygnięcia
2021-07-21
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie dokumentacji technicznej, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, a także Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót przebudowy drogi gminnej dojazdowej do budynków wielorodzinnych w ulicy Gimnazjalnej oraz zespołu garaży na działkach nr 531/14, 208/6, 205/16 położonych w obrębie 3 miasta Skwierzyna”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 442.3 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-07-07
Data rozstrzygnięcia
2021-07-30
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa drogi gminnej na działkach nr 514/20 i 514/37 w obrębie 3 miasta Skwierzyna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 380.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji